fbpx
poniedziałek, 26 lutego, 2024
Strona głównaPodatkiFirmy rozpoczynają współdziałanie ze skarbówką

Firmy rozpoczynają współdziałanie ze skarbówką

Jest pierwsza umowa o współdziałanie podpisana między podatnikiem a administracją skarbową. Dokument został sfinalizowany pod koniec marca z Szefem KAS.

Na podpisanie pierwszego dokumentu musieliśmy wszyscy chwilę poczekać. Przepisy regulujące Program Współdziałania weszły bowiem w życie w lipcu 2020 roku, a pierwsza umowa została podpisana 29 marca 2022 r.

Program Współdziałania jest dedykowany tylko dużym przedsiębiorstwom. O przystąpienie do niego mogą ubiegać się podmioty, których przychody przekraczają 50 mln euro. Program ten nie jest konstrukcją polską. Taki model został już wdrożony w innych krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA i Australii.

Zaufanie i zrozumienie

Zacznijmy od przypomnienia, czym Program Współdziałania jest. Jak tłumaczy to sam resort finansów jest to forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Celem tego programu jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników w celu zapewnienia lepszych warunków do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce.
Ważne jest również to, że założenia programu uwzględniają wytyczne OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development). W jego ramach Krajowa Administracja Skarbowa będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Monitoring ten nie oznacza prowadzenia kontroli u podatników. To raczej nadzór nad mechanizmami wewnętrznymi u podatnika, wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. To sam podatnik będzie przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować mechanizmy kontroli wewnętrznej u niego. Dzięki temu przedsiębiorca zyska pewność, że postępuje prawidłowo.

Zarówno w uzasadnieniu do nowelizacji przepisów, która Program Współdziałania wprowadziła, jak i na stronach MF mu poświęconych czytamy, że opiera się on na trzech głównych filarach. Pierwszym jest wzajemne zaufanie (KAS do podatników i podatników do KAS). Chodzi o to, aby obie strony umowy postępowały zgodnie z ustalonymi zasadami. Drugi filar to wzajemna transparentność, czyli gotowość i umiejętność otwarcia się podmiotu aplikującego lub objętego programem oraz KAS w zakresie kwestii podatkowych. Transparentność ze strony KAS – jak tłumaczy MF – to otwartość w zakresie informowania o okolicznościach z jakimi są związane pytania kierowane do podatnika oraz w zakresie wdrażania czynności nadzorczych wobec podatnika. Ostatni filar to wzajemne zrozumienie. W tym obszarze chodzi o znajomość stanowisk i interesów obu stron. Zrozumienie oznacza, że strony świadomie współdziałają we wspólnym interesie, którym jest prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.

Program jest dobrowolny

Aby przystąpić do programu przedsiębiorca musi złożyć stosowny wniosek – przystąpienie odbywa się tylko na jego prośbę i jest w pełni dobrowolne. Wniosek taki musi mieć formę pisemną. Po jego złożeniu można mówić o kolejnych 6 krokach.
1. Budowa profilu wnioskującego podatnika i sprawdzenie dostępnych informacji na jego temat.
2. Spotkanie stron i omówienie możliwości w zakresie objęcia podatnika programem.
3. Ocena wypełniania obowiązków podatkowych przez przedsiębiorcę.
4. Analiza ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.
5. Podpisanie umowy między KAS a przedsiębiorcą.
6. Współpraca przedsiębiorcy i KAS w ramach Programu Współdziałania.

Program Współdziałania składa się z dwóch istotnych elementów: procesu przyjęcia, którego końcowym etapem jest podpisanie umowy o współdziałanie oraz nadzoru nad podatnikiem w ramach programu.

Umowa podpisana i co dalej

Gdy do podpisania umowy w ramach Programu Współdziałania dojdzie, kolejnym ważnym elementem jest monitorowanie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Wszystko po to, aby sprawdzić, czy są one wciąż skuteczne oraz adekwatne do wielkości i złożoności struktury organizacyjnej danego podmiotu. Po takim audycie dokonywana jest korekta indywidualnego planu nadzoru nad wypełnianiem obowiązków podatkowych. Trzeba bowiem dostosować zakres i częstotliwość nadzoru do poziomu kontroli wewnętrznej wdrożonej przez samego podatnika.

W ostatnich dniach marca Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało komunikat, że w najbliższym czasie będą podpisywane kolejne umowy o współdziałanie. Z ministerialnych statystyk wynika bowiem, że stosowne wnioski o przystąpienie do programu jeszcze w 2020 roku złożyło kilkanaście podmiotów. Jednak przeprowadzenie wszystkich kroków jest czasochłonne, stąd finalizacja umów dopiero teraz.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dwa pomysły na zmianę składki zdrowotnej

Rząd Koalicji Obywatelskiej pracuje nad zmianami w zakresie składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Na stole są dwa pomysły.
2 MIN CZYTANIA

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Pracodawca, który pracownikom zdalnym zwraca wydatki za dojazd do biura i nocleg może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby były spełnione ustawowe warunki rozliczania ponoszonych kwot w kosztach.
3 MIN CZYTANIA

Kroplówka dla mikroprzedsiębiorców

Forsowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wakacje od ZUS dla mikroprzedsiebiorców mogą realnie pomóc najmniejszym firmom w kraju, a dodatkowo nie są nadmiernym obciążeniem dla budżetu. Wciąż jednak jest to tylko doraźna pomoc w czasach, które wymagają rozwiązań systemowych.
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Pracodawca, który pracownikom zdalnym zwraca wydatki za dojazd do biura i nocleg może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby były spełnione ustawowe warunki rozliczania ponoszonych kwot w kosztach.
3 MIN CZYTANIA

Dochody spółki cywilnej w fundacji rodzinnej pozbawią preferencji

Przystąpienie przez fundację rodzinną do spółki cywilnej wykracza poza zakres ustawy o fundacji rodzinnej. To oznacza utratę preferencji dla fundacji i bez znaczenia jest rodzaj działalności wykonywanej przez spółkę cywilną.
4 MIN CZYTANIA

Przy rozliczeniu VAT od najmu ważny jest moment wystawienia faktury

O tym, kiedy ma być rozliczony VAT należny z tytułu usług najmu urządzenia decyduje moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami.
4 MIN CZYTANIA