fbpx
wtorek, 30 maja, 2023
Strona głównaPodatkiFiskus od dwóch lat bije rekordy zawieranych porozumień cenowych

Fiskus od dwóch lat bije rekordy zawieranych porozumień cenowych

Od stycznia do października 2022 roku Ministerstwo Finansów zawarło 65 nowych uprzednich porozumień cenowych (APA). Tym samym liczba zawartych porozumień osiągnęła już 264. Równocześnie w toku są 364 kolejne postępowania w sprawie zawarcia APA.

Zgodnie z polskimi przepisami uprzednie porozumienie cenowe (Advanced Pricing Agreements – APA) to decyzja, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Decyzje takie wydaje na wniosek podatnika (podmiotu powiązanego) szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kwestie związane z wydawaniem APA uregulowane są obecnie w przepisach ustawy z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 roku, poz 2200). Jej przepisy weszły w życie pod koniec listopada 2019 r. Poza tymi przepisami, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie – zastosowanie mają także przepisy Ordynacji podatkowej. W przypadku zwarcia APA podatnik będący podmiotem powiązanym nie ma obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych (zastępuje je porozumienie).

APA funkcjonują w Polsce już od kilkunastu lat. Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie najnowsze dane dotyczące zawieranych uprzednich porozumieniach cenowych – według stanu na koniec września 2022 r. Wynika z nich, że od 2006 r. do końca września 2022 r. zawarto w sumie 264 porozumienia. Porozumień takich zawarto zatem w tym roku już 65 (w całym 2021 r. – 101). Warto zauważyć, że od 2021 r., czyli w niecałe dwa lata, zawarto ponad połowę wszystkich porozumień, bo aż 166 z 264 (ponad 60 proc.). Co więcej, w toku są obecnie 364 kolejne sprawy dotyczące zawarcia APA (w czerwcu toczyło się ich 383).

Jeśli chodzi o przyjęte metody ustalania cen, to największą popularnością nadal cieszy się metoda marży transakcyjnej netto. Metoda ta polega na badaniu marży zysku netto, jaką uzyskuje podmiot w transakcji lub transakcjach z innym podmiotem powiązanym i określeniu jej na poziomie marży, jaką ten sam podmiot uzyskuje w transakcjach z podmiotami niezależnymi lub marży uzyskiwanej przez podmioty niezależne w porównywalnych transakcjach. Co ciekawe, w ostatnich miesiącach po raz pierwszy pojawiło się wskazanie tzw. innej metody (7 porozumień).

Zgodnie z polskimi przepisami – jak już wspomniano – APA to decyzja, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Porozumienie daje zatem gwarancję, że fiskus nie będzie w przyszłości kwestionował dokonywanych rozliczeń (o ile nie odbiegają od opisu ustalonego w porozumieniu). Decyzje takie wydaje na wniosek podatnika (podmiotu powiązanego) szef KAS.

Okres obowiązywania APA nie może być dłuższy niż 5 lat podatkowych i upływa z końcem roku podatkowego wnioskodawcy. Porozumienie może być jednak przedłużone.

Zawarcie APA daje podatnikom spore korzyści. Przede wszystkim w przypadku zawarcia porozumienia podatnik będący podmiotem powiązanym nie ma obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych (zastępuje je porozumienie). Po drugie – w przypadku zawarcia APA podatnika nie dotyczyło ograniczenie wynikające z art. 15e ustawy o CIT. Przepis ten wprowadza limit dla wydatków zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wyłączenie to dotyczy m.in. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości. Przypomnijmy, że przepis ten został ostatnio uchylony (z mocą od 1 stycznia 2022 r.)

Warto także pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, podatnicy, dla których wydano uprzednie porozumienie cenowe składają szefowi KAS sprawozdanie (formularz APA-C) o realizacji tego porozumienia za każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym, w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. W normalnym trybie termin na złożenie takiej informacji mija zatem z końcem marca (dla podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W 2022 r. termin ten wydłużono do końca czerwca 2022. Czy z takim wydłużeniem będziemy mieli do czynienia także w 2023 r. trudno obecnie przewidzieć.

INNE Z TEJ KATEGORII

Prawo podatkowe nadal będzie upraszczane

Ministerstwo Finansów chce kontynuować upraszczanie prawa podatkowego w Polsce, a także wprowadzać do niego nowe technologie.
2 MIN CZYTANIA

NIK: system elektronicznej egzekucji długów nie zadziałał

W ocenie NIK wprowadzenie obowiązku przekazywania w formie elektronicznej tytułów wykonawczych nie przyczyniło się w pełni do uproszczenia i usprawnienia procedur egzekucji administracyjnej. Zamiast usprawnienia zrobił się bałagan.
3 MIN CZYTANIA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Skąd taki boom na estoński CIT?

Zmiany wprowadzone w opodatkowaniu ryczałtem od spółek (tzw. estońskim CIT) na początku 2022 r. – w tym m.in. umożliwienie korzystania z tej formy opodatkowania spółkom komandytowym oraz dużym podatnikom – spowodowały skokowy wzrost liczby podatników, którzy taki ryczałt zaczęli płacić.
4 MIN CZYTANIA

Rewolucja w fakturowaniu opóźniona o pół roku

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany projekt ustawy dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur wprowadzając istotne zmiany w terminach obowiązywania systemu oraz w sankcjach za naruszenie przepisów e-fakturowania. Według nowego projektu obowiązek wystawiania e-faktur przez podatników VAT zostanie wprowadzony o pół roku później niż pierwotnie planowano, czyli od 1 lipca 2024 r.
5 MIN CZYTANIA

Darowizna samochodu po leasingu bez VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja nr 0113-KDIPT1-3.4012.674.2022.4.KK), darowizna pojazdu po leasingu w pewnych okolicznościach może być zwolniona z opodatkowania VAT.
3 MIN CZYTANIA