fbpx
czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaPodatkiFiskus zmienia przepisy o wiążących informacjach stawkowych

Fiskus zmienia przepisy o wiążących informacjach stawkowych

Wiążące informacje stawkowe (WIS) będą ważne w okresie trzech lat od ich wydania, a nie bezterminowo, jak ma to miejsce teraz. Będzie też klauzula obejścia prawa podatkowego dla WIS, która pozwoli na pozbawienie podatników ochrony wynikającej z jej wydania.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustawy o VAT w ramach systemu zwanego SLIM VAT (SLIM – simple, local and modern). Przewiduje on proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz pakiet trzech korzyści finansowych. Projekt zawiera także pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających. W tym ostatnim przypadku, konsultowany właśnie pakiet uproszczeń (konsultacje mają potrwać do 7 września) zawiera także kilka nowych przepisów dotyczących WIS. W uzasadnieniu do tychże zmian w przepisach czytamy, że mają one pozytywne znaczenie dla przedsiębiorców oraz dla budżetu państwa. I o ile z tym ostatnim stwierdzeniem można byłoby się bez problemu zgodzić, to z tym pierwszym już nie bardzo. O co zatem w zmianach dotyczących WIS tak naprawdę chodzi?

Gwarancja tylko na trzy lata

Jedną z ważniejszych zmian w tym obszarze jest wprowadzenie ograniczonego czasu obowiązywania WIS. W ramach projektu, Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy, zgodnie z którymi WIS będą ważne w okresie trzech lat od ich wydania, a nie bezterminowo, jak ma to miejsce teraz. Wydane przed zmianą przepisów WIS będą ważne przez trzy lata od dnia wejścia nowelizacji w życie.

W obecnym stanie prawnym WIS jest ważna bezterminowo, chyba że fiskus ją uchyli (z uwagi na błąd lub zmianę klasyfikacji) lub informacja wygaśnie w związku ze zmianą przepisów o VAT. Oznacza to, że na raz uzyskaną WIS można się powoływać tak długo, jak długo nie zostanie uchylona. Fiskus może zaś ją uchylić tylko w ściśle określonych przypadkach.

Obecnie przepisy przewidują, że szef KAS z urzędu zmienia lub uchyla wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość. Z kolei dyrektor KIS z urzędu zmienia ją w przypadku, gdy nie jest zgodna z przepisami prawa w wyniku: przyjęcia zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN), przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów, utraty zgodności z interpretacją CN.

Utrudnienie, żeby pomóc podatnikom

Po zmianie przepisów WIS wygaśnie po trzech latach niezależnie od tego, czy cokolwiek się w przepisach zmieniło, czy też nie. Aby zatem mieć gwarancję ochrony, którą daje WIS, konieczne będzie ponowne występowanie o tę informację.

Wydaje się, że taką zmianę trudno będzie zaliczyć do kategorii zmian mających pozytywne znaczenie dla przedsiębiorców. Szczególnie, że na tym niekorzystne dla podatników, a korzystne dla Skarbu Państwa zmiany się nie kończą.

Fiskus ma jednak swoje wytłumaczenie – jak bowiem czytamy w uzasadnieniu do zmian: „wprowadzenie okresu ważności WIS umożliwi podatnikom ponowne wystąpienie i otrzymanie decyzji WIS w tym samym zakresie (w odniesieniu do tego samego towaru), jednak z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych (które mogły zmienić się na przestrzeni 3 lat). Zmniejsza również ryzyko długotrwałego błędnego posługiwania się WIS, która wygasła z mocy prawa z powodu zmiany przepisów (co mogło zostać niezauważone przez podatnika)”.

Fiskus będzie badał nadużycia prawa

Nowelizacja doda też przepisy pozbawiające ochrony wynikającej z wydanej WIS, w przypadku nadużycia prawa przez podatnika. Zgodnie z proponowaną zmianą w przypadku, gdy towar, usługa lub świadczenie kompleksowe będą elementem czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa (z decyzji wydanej przez organ podatkowy będzie wynikało, że przedmiot WIS jest elementem transakcji, która została uznana za nadużycie prawa), podatnik nie będzie mógł korzystać z mocy ochronnej WIS.

Jest to zatem kolejny wariant niecieszącej się zbyt dobrą sławą wśród przedsiębiorców tzw. klauzuli obejścia prawa.

Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu, przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w ramach transakcji, która – pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy – miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem jakiemu służą te przepisy.

Oznacza to, że fiskus zyska dużą swobodę w zakresie podważania mocy ochronnej WIS w sytuacjach niewygodnych z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa.

Będzie kolejne oświadczenie pod groźbą kary

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno. Otóż, w nowelizacji przewidziano dodanie w ustawie przepisu, zgodnie z którym wnioskodawca występujący o wydanie WIS będzie składał oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani celno-skarbowa oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

W przypadku, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, WIS nie będzie wydawana – co zostanie stwierdzone w stosownym postanowieniu organu wydającego WIS. Na postanowienie będzie można złożyć zażalenie.

Wprowadzone regulacje będą miały zastosowanie również do postępowań w sprawie wydania WIS wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. w odniesieniu do wniosków o wydanie WIS, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA