Rozmawia Krzysztof Budka – redaktor naczelny Forum Polskiej Gospodarki.