Pandemia, inwazja Rosji na Ukrainę oraz szalejąca inflacja sprawiają, że świat biznesu czeka wiele zmian. Te mogą teraz tylko przyspieszać. Jak firmy powinny pokazać światu, że zachodzą w nich zmiany wpisane w ideę zrównoważonego rozwoju?

Fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

Nad takim problemem zastanawiali się uczestnicy debaty „ESG – czyli jak planować i raportować zrównoważony rozwój” podczas FORUM ROZWOJU, kolejnego wydarzenia zorganizowanego przez redakcję „Forum Polskiej Gospodarki”, w ramach cyklu „Gospodarka – inwestycje – innowacje – wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę”.

W debacie wzięli udział:

Agnieszka Skorupińska, adwokat, partner i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS,
Maria Ibisz, senior manager w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju, Deloitte Central Europe,
Piotr Dubno, członek zarządu Motivizer,
Przemysław Śmiałkowski, doradca Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska.

Dyskusję moderował Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.

System raportowania przez przedsiębiorców kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju powinien zostać uporządkowany.
– Głównym ośrodkiem, od którego on wychodzi, powinien być pion finansów w firmie – uważa Piotr Dubno, członek zarządu Motivizer, firmy oferującej tzw. kafeteryjny system wynagrodzeń.
Również osoby zajmujące się planowaniem strategicznym w firmie, także na poziomie zarządów i rad nadzorczych, powinny mieć na względzie kwestie zrównoważonego rozwoju. Tego rodzaju optykę widzenia wspomogłyby zmiany w ustawie o rachunkowości.
– Zmiany ustawowe uporządkowałyby tę kwestię. Zarządy spółek, by mogły na poważnie uwzględniać wyzwania klimatyczne, mogłyby dysponować wystandaryzowanymi systemami raportowania ESG – uważa Piotr Dubno.

Kwestie klimatyczne powinny znaleźć też swoje miejsce w strategiach firm. Nowa dyrektywa unijna w obszarze zrównoważonego rozwoju nakłada „rewolucyjne” obowiązki na firmy.
– Z tej dyrektywy wypływają konkretne obowiązki oraz sankcje dla firm, dotyczące wprowadzenia określonych kodeksów w firmach. Zmiany zostały wprowadzone po to, by „zielona polityka” nie pozostała tylko w obszarze deklaratywnym, ale by była traktowana bardzo poważnie – mówi Agnieszka Skorupińska, adwokat, partner i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS.

Z perspektywy widzenia Przemysława Śmiałkowskiego, doradcy Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska, organizowane od lat olimpiady dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pokazują, jak różne oblicze może mieć ESG (environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny).

– Dobry raport ESG adresuje różne potrzeby odbiorców, w tym inwestorów. Musi pokazywać dobre praktyki firmy oraz jej organizacyjne oblicze uwzględniające „zieloną optykę” – uważa Maria Ibisz, senior manager w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju, Deloitte Central Europe. W jej opinii dobry raport ESG to nie tylko raport marketingowy, ale także – a może przede wszystkim – raport o charakterze strategicznym dla firmy.

Czym jest taksonomia?

Maria Ibisz zwróciła uwagę na istotną rolę taksonomii. Taksonomia jest dobrym narzędziem pozwalającym ocenić, czy firma weszła już w pełni na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Wskazuje ona na zespół określonych przepisów przyjętych w zeszłym roku oraz na listę sektorów i branż, które wypełniają już ramy działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo (patrz też: link).

– Przedsiębiorstwa będą musiały raportować zgodnie z zasadami taksonomii – powiedziała Agnieszka Skorupińska. Raporty dotyczą nie tylko kwestii dotykających zmian klimatycznych, ale także bioróżnorodności oraz zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych.Taksonomia zajmuje się także poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak w sposób odpowiedzialny podejmować inwestycje w firmach.
Zdaniem Marii Ibisz firmy powinny nauczyć się wychwytywać istotne kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju. W Polsce liderami w obszarze zmian jest już 150 firm. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą obowiązek tzw. raportowania niefinansowego spoczywa obecnie na około 150 firmach notowanych na warszawskiej giełdzie.

Informacje o wysokiej jakości

Dobry raport ESG jest tylko podsumowaniem procesów i działań, które firma prowadziła już wcześniej w obszarze zrównoważonego rozwoju.
– Kompas uwagi powinien być przekierowany z wydawania tylko atrakcyjnego graficznie raportu ESG na stałe monitorowanie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów – uważa Maria Ibisz.

Jakość informacji dotyczących ESG przekazywanych przez przedsiębiorstwa jest naprawdę istotną sprawą. Według globalnego badania EY, 98 proc. firm inwestycyjnych wykorzystuje dane ESG w swoich analizach i decyzjach, a 78 proc. inwestorów instytucjonalnych przeprowadza ustrukturyzowaną ocenę danych ESG. Aż 87 proc. inwestorów instytucjonalnych jest przy tym przekonanych, że zewnętrzny audyt danych ESG będzie pomocny w zapewnieniu lepszej ich jakości.

Poprzedni artykułUstawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta musi poczekać
Następny artykułTwój liberalizm jest lepszy niż mój