Sejmowa komisja finansów zgłosiła poprawkę do projektu noweli ustawy o obligacjach.

Pexels.com

Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki, które wprowadzają zmiany w sposobie działania i opodatkowania fundacji rodzinnych. Główna zmiana dotyczy obniżenia podatku naliczanego od świadczeń wypłacanych przez fundacje rodzinne.

Omawiany podatek ma spaść z 15 do 10 proc., jeśli otrzymujący świadczenia należą do I oraz II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Kolejna poprawka przyjęta przez komisję ma na celu uszczelnienie systemu opodatkowania fundacji rodzinnej.

Inna poprawka wprowadzona przez komisję finansów dotyczy sytuacji, w której beneficjent fundacji rodzinnej jest jednocześnie udziałowcem spółki rozliczającej się z wykorzystaniem estońskiego CIT. W obecnym stanie prawnym taka sytuacja prowadzi do utraty przez spółkę możliwości rozliczania się z użyciem estońskiego CIT. Poprawka zaakceptowana przez komisję ma doprowadzić do sytuacji, w której możliwe będzie utrzymanie możliwości rozliczania się estońskim CIT nawet gdy jej udziałowiec jest beneficjentem fundacji rodzinnej.

Poza zmianami dotyczącymi opodatkowania fundacji rodzinnych, KFP wprowadziła kolejny instrument, który może zostać użyty w sytuacji niedoborów kapitałowych w instytucjach finansowych – czyli pokrycie niedoborów kapitałowych poprzez zasilenie przez Skarb Państwa funduszy własnych.

W ustawie wprowadzono także procedurę resolution (ratowania instytucji) na podobnych zasadach jak obowiązujące w stosunku do banków, ale w stosunku do izb rozliczeniowych.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia.

PAP
Poprzedni artykułBezemisyjność budynków do 2028 r. to wysoko zawieszona poprzeczka [WYWIAD Z MARCINEM WALEWSKIM]
Następny artykułPolskie przedsiębiorstwa w zapaści