Jeszcze do 5 września 2022 r., do godziny 12.00 lub do wyczerpania limitu na dany makroregion, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla swoich firm z Funduszy Europejskich. Tak zwany System Wczesnego Ostrzegania (SWO) zorganizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jest to już szósta edycja konkursu, którego celem jest pomoc firmom przeżywającym okresowe trudności i chcącym się rozwijać.

ArturLuczka/Pixabay

Maksymalna wysokość dofinansowania dla firmy wynosi 18,5 tys. złotych. Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć otrzymaną dotację także na wybrane przez siebie usługi służące rozwojowi małej lub średniej firmy, w tym między innymi na szkolenia, na doradztwo lub mentoring. PARP jest gotowy także bezpłatnie zdiagnozować kondycję finansową firmy, co może ułatwić otrzymanie dotacji.

System Wczesnego Ostrzegania

Celem tak nazwanego programu (SWO) jest – jak czytamy – „wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej”. Dofinansowane usługi czy procesy w firmie, mają wynikać z „przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa”.

– Już po raz szósty zapraszamy przedsiębiorców do projektu SWO. Do końca lipca zrealizowanych zostało ponad 700 usług rozwojowych dla uczestników projektu, a ta liczba systematycznie rośnie wraz ze wzrostem zaangażowania przedsiębiorców – mówi Dariusz Budrowski, prezes PARP. –Wsparcie, które oferujemy, jest dopasowane do indywidualnych potrzeb konkretnej firmy, dzięki czemu umożliwia efektywne rozwiązanie problemów, z którymi mierzy się przedsiębiorca – dodaje.

Kto może liczyć na pieniądze?

Pomoc jest oczywiście uwarunkowana. Mogą się o nią ubiegać przedsiębiorcy, którzy doświadczyli spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie sześciu miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu (z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio ze specyfiki danej branży), przeżywali bądź nadal przeżywają perturbacje związane ze zmianami kadrowymi (w okresie co najmniej dwóch ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia) – na przykład mają kłopoty spowodowane odejściami pracowników, a także ci, którzy musieli lub muszą się przebranżowić czy tylko przeinwestowali w cyfryzację firmy. Dotację otrzymać mogą również ci, którzy doświadczają lub doświadczyli problemów niezależnych od ich działań, czy spodziewają się problemów w najbliższej przyszłości.

Pomoc dotacyjna pochodzi z Funduszy Europejskich. Jakkolwiek oceniać działalności PARP, jego poszczególne programy, procedury itd., to jednak – zwłaszcza w obecnej sytuacji – żaden „pieniądz” nie jest do pogardzenia.

Więcej informacji o SWO: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo

Poprzedni artykułKoreańskie firmy uciekają z Chin
Następny artykułNBP: Uchodźcy z Ukrainy nie zostaną w Polsce