Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z 9,35 mln euro bezzwrotnych dotacji w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Pod auspicjami Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zainicjowano nową edycję konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z pieniędzy jest inwestycja w obszarze ochrony wód, ze szczególnym uwzględnieniem jej ekologicznego komponentu i zasad zrównoważonego rozwoju w działalności firmy.

Pixabay

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” są częścią programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu. Co to oznacza? W obliczu rosnącego zanieczyszczenia środowiska naturalnego chodzi o to, by firmy w swoich inwestycjach uwzględniały nie tylko wydajne, ale także przyjazne dla tegoż środowiska zagospodarowanie wód oraz wybrzeży.

– Przedsiębiorcy myśląc o rozwoju nie mogą nie brać pod uwagę kwestii środowiskowych. Dzięki grantom z Funduszy Norweskich będziemy w stanie nie tylko poprawić konkurencyjność polskich małych i średnich firm, ale również wesprzeć je w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług ważnych dla naszego środowiska oraz społeczeństwa – mówi Mikołaj Różycki, p. o. prezes PARP.

Na jakich zasadach i dla kogo?

Konkurs adresowany jest do mikro, małych oraz średniej wielkości przedsiębiorstw, które mają za sobą przynajmniej jeden rok obrotowy działalności i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich trzech lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro.

Na co będzie można spożytkować uzyskane pieniądze? Przede wszystkim na zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), na pokrycie kosztów robót i materiałów budowlanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów lub przystani), zakup wartości niematerialnych i prawnych, usług doradczych oraz na wydatki na prace rozwojowe.

Proekologiczny cel

Przy poprzedniej edycji konkursu podpisano dwadzieścia jeden umów o dofinansowanie firm na łączną kwotę blisko 53 mln złotych. Dotacje wspierały przede wszystkim inwestycje w morskie farmy wiatrowe, a także i inne instalacje, związane z rozwijaniem technologii wpływającej np. na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz sposoby oczyszczania i uzdatniania wody.

– Programy wspierają rozwój biznesu, a zarazem ekologiczne innowacje w polskich spółkach. Współczesne firmy, które chcą się rozwijać, nie mogą pominąć w tym procesie kwestii środowiskowych – mówi Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wnioski o udział w konkursie przedsiębiorcy będą mogli składać od 1 lutego do 31 marca 2022 roku za pośrednictwem elektronicznej aplikacji – tzw. generatora wniosków, uruchomionego w pierwszym dniu naboru.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych

Poprzedni artykułChiny przedstawiają plany rozwoju technologicznego do 2025 r.
Następny artykułRząd zapomniał o firmach?