9 października 2020 roku na placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej przedstawiciele GRUPY WB wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci tragicznie zmarłych saperów z 29. Patrolu Rozminowania 6. Batalionu Powietrznodesantowego. Pomysłodawcą takiej formy upamiętnienia żołnierzy była fundacja Invictus Veteranus. Oprócz niej organizatorami imprezy byli: 6. Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic (część 6. Brygady Powietrznodesantowej) i gmina Kuźnia Raciborska.

GRUPA WB wspomogła finansowo wykonanie tablicy pamiątkowej, która została wmurowana w Pomnik Zwycięstwa znajdujący się na centralnym placu Kuźni Raciborskiej. Umieszczono ją obok tablicy upamiętniającej największy w Europie pożar lasów z roku 1992.

8 października 2019 roku zginęło trzech saperów z 29. Patrolu Rozminowania – starszy chorąży sztabowy Dawid Tokarski, kapral Krzysztof Chlewicki i kapral Adam Olszówka. Polegli podczas akcji unieszkodliwiania pocisków artyleryjskich z czasu II wojny światowej znalezionych w lesie między Kuźnią Raciborską a Rudą Kozielską. Dalszych trzech żołnierzy wchodzących w skład patrolu zostało ciężko rannych i do dziś trwa ich rekonwalescencja.

Polegli saperzy zostali pośmiertnie odznaczeni przez Stowarzyszenie Saperów Polskich honorową odznaką Za Rozminowanie Kraju. Odznaczenia zostały odebrane przez żony i bliskich tragicznie zmarłych żołnierzy.

W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięły udział rodziny saperów, a ze strony Sił Zbrojnych RP dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej generał brygady Grzegorz Grodzki, Inspektor Rodzajów Wojsk generał dywizji Sławomir Owczarek, szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego generał brygady Szymon Koziatek, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej pułkownik Marek Wawrzyniak, dowódca Garnizonu Gliwice pułkownik Wojciech Gębka oraz przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na Placu Zwycięstwa stawili się także samorządowcy, m.in. burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha, wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, starosta Grzegorz Swoboda, przewodniczący rady miejskiej Gerard Depta, a także przedstawiciele Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, Policji, harcerze.

GRUPA WB jest zatrudniającym 1200 osób polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

Zdjęcia: Sebastian Brzezina

Poprzedni artykułWycofanie się z Piątki dla Zwierząt nie byłoby dla rządu żadnym dyshonorem
Następny artykułKongres 590 odbędzie się w całości wirtualnie