fbpx
czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaArchiwumHiszpański rząd uelastycznia procedury upadłościowe, aby uniknąć bankructwa firm

Hiszpański rząd uelastycznia procedury upadłościowe, aby uniknąć bankructwa firm

Tekst dekretu, który został opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Gospodarki, zakłada plan szokowy w związku ze spowolnieniem działania wymiaru sprawiedliwości w wyniku stanu nadzwyczajnego. Ma na celu sprawne procedowanie nagromadzonych lub zawieszonych postępowań oraz działań w związku z prognozowanym wzrostem liczby postępowań sądowych.

W obliczu lawiny firm, które przygotowują się do ogłoszenia bankructwa z powodu kryzysu, chaos potęguje też złe zarządzanie programem ERTE (grupowe zwolnienia z możliwością przywrócenia do pracy i prawem do zasiłku), w którym już 50 000 firm ogłosiło upadłość. Dekret ma za zadanie uelastycznić warunki i procedury, zasady refinansowania i rozliczeń. „Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w której po przezwyciężeniu kryzysu Covid-19 firmy, które w normalnych warunkach były rentowne, ogłoszą upadłość lub rozpoczną postępowanie upadłościowe, co doprowadzi do zlikwidowania struktury firmy i likwidacji miejsc pracy” – wyjaśniają twórcy dekretu.

Terminy. Podczas stanu nadzwyczajnego zawieszono postepowania sądowe, pozostawiono tylko nieliczne komórki w sądach, działające w przypadkach wyjątkowych. Dekret o sprawiedliwości i gospodarce znosi zawieszenie pracy sądów i stanowi, że do 31 grudnia 2020 roku dłużnik będący w stanie niewypłacalności nie będzie zobowiązany prawnie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (ten proces trwa zwykle trwa około 2 miesięcy). Jeżeli dłużnik złoży dobrowolnie wniosek o ogłoszenie upadłości przed 31 grudnia, taki wniosek zostanie przyjęty do rozpatrzenia w trybie przyspieszonym. Zgłoszenia firm, które będą chciały wystawić na sprzedaż jednostki produkcyjne będą procedowane w trybie preferencyjnym. W okresie jednego roku od ogłoszenia stanu nadzwyczajnego obowiązek dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostaje zawieszony, pod warunkiem, że dłużnik poinformuje o niemożności wykonania zadeklarowanych płatności lub zobowiązań zaciągniętych po zatwierdzeniu umowy upadłościowej.

Umowa. W ciągu sześciu miesięcy od daty, w której stan nadzwyczajny zostanie odwołany, sędzia przekaże dłużnikowi tyle wniosków o należności, ile zostanie zgłoszonych przez wierzycieli, ale nie dopuści do ich wykonania, przez trzy miesiące od daty ich przekazania dłużnikowi. W ciągu tych trzech miesięcy firma w postępowaniu upadłościowym może złożyć wniosek o zmianę warunków, który zostanie rozpatrzony przed rozpatrzeniem wniosku o zaległe należności.

Likwidacja. W przypadku likwidacji jako roszczenia wobec masy upadłościowej będą traktowane kredyty wynikające ze zobowiązań finansowych lub gwarancji udzielonych przez osoby trzecie, w tym osoby szczególnie związane z firmą, które pojawią się w proponowanej umowie likwidacyjnej lub zgłoszą zmiany do postępowania zatwierdzonego przez sędziego.

Umowy o refinansowanie. W roku następującym po odwołaniu stanu nadzwyczajnego, dłużnik, który ma potwierdzoną umowę o refinansowanie, może poinformować sąd, że rozpoczął negocjacje z wierzycielami w celu zmiany umowy lub zawarcia innej, nawet jeśli nie upłynął rok od zawarcia poprzedniej ugody. W ciągu sześciu miesięcy od wygaśnięcia stanu nadzwyczajnego sędzia przekaże dłużnikowi wnioski o niewykonaniu umowy przedstawione przez wierzycieli, ale nie dopuści ich do przetworzenia przed upływem jednego miesiąca od tej daty.

Aukcje i mediacje. W celu przyspieszenia procedur, aukcje towarów i praw muszą mieć charakter pozasądowy. Syndyk masy upadłościowej wskazany w pozasądowej umowie musi zaakceptować to stanowisko, w przeciwnym razie grozi mu utrata prawa wykonywania zawodu przez trzy lata.

Dekret królewski, zatwierdzony przez rząd we wtorek, stanowi swego rodzaju szokujący plan reaktywacji administracji wymiaru sprawiedliwości i uniknięcia kryzysu sądownictwa ze względu na oczekiwaną falę toczących się spraw, które zostaną reaktywowane, oraz ze względu na wzrost liczby sporów sądowych w związku z pandemią. W tym celu podejmowane są dwa środki, według urzędników i specjalistów w sektorze dość kontrowersyjne: wszystkie postępowania sądowe będą się toczyły od 11 do 31 sierpnia 2020 r. oraz popołudniami (zwyczajowo w tym terminie sądy nie urzędowały w Hiszpanii). Dzięki temu liczba dni pracy nie zostanie zwiększona, ale urlopy w tym okresie będą wstrzymane.

Warunki i terminy określone w przepisach proceduralnych, które zostały zawieszone w wyniku zastosowania przepisów drugiego dodatkowego przepisu dekretu królewskiego nr 463/2020 z dnia 14 marca, ogłaszającego stan nadzwyczajny w związku z koniecznością zarządzania kryzysem zdrowotnym spowodowanym przez Covid-19, zostaną przywrócone z pierwszym dniem roboczym po zniesieniu stanu nadzwyczajnego.

Uzgodniono przedłużenie terminów składania odwołań od wyroków i innych rezolucji kończących postępowanie i zgłoszonych w trakcie zawieszenia terminów określonych w dekrecie królewskim 463/2020 z dnia 14 marca, a także tych, które zostały zgłoszone w ciągu dwudziestu dni roboczych po zniesieniu zawieszonych terminów proceduralnych, co umożliwia składanie ich etapami przez dłuższy okres, a nie w ciągu kilku dni po wspomnianym zniesieniu.

Od zniesienia zawieszenia terminów proceduralnych zadeklarowanych dekretem królewskim 463/2020 z dnia 14 marca i do 31 grudnia 2020 procesy związane z: ustaleniem alimentów i harmonogramu kontaktów z dzieckiem, wnioskowaniem o zawieszenie spłacania rat hipotecznych, apelacjami od wyroków i decyzji administracji publicznej, związane z odmową zastosowania pomocy w celu złagodzenia skutków kryzysu; zwolnieniami i apelacjami związanymi z programem ERTE oraz wyzwaniami związanymi z redukcją godzin pracy i pracy na żądanie w przypadku pracy zdalnej.

W uzasadnieniu dekretu, który modyfikuje wiele przepisów, podkreśla się konieczność pilnego podjęcia skutecznych działań w związku z kryzysem, ale równocześnie stwierdza się, że ​​ich celem nadrzędnym nie jest szybkość: „Sądowa ochrona praw wymaga czasu na przestrzeganie zasad fundamentalnych. Późna sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością, ale natychmiastowa sprawiedliwości też nie ma sensu. Postępowania zajmują sporo czasu, powinny być skrócone, ale z zachowaniem procedur”.

W celu pogodzenia tych zasad zauważono, że ​​„pilne i konieczne jest przyjęcie odpowiednich środków organizacyjnych, które umożliwiają optymalizację istniejących zasobów osobistych i materialnych, a jednocześnie ustanowienie tymczasowych zasad, które ułatwią przyspieszenie niektórych procedur, włączając nowe technologie”.

Źródło: expansion.com

INNE Z TEJ KATEGORII

Dowiedz się, jak inwestują najlepsi! Zapraszamy na darmową konferencję Invest Cuffs 2024

Już 5 –6 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które corocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego.

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

Green Gas Poland 2023

Green Gas Poland to jedyna konferencja branżowa organizowana przez pracodawców sektora biogazowo-biometanowego. Zagadnienia branżowych centrów umiejętności, międzynarodowych projektów Erasmus+ oraz zapobiegania ekoterroryzmowi to najważniejsze tematy tegorocznej edycji, która odbyła się w pierwszej połowie grudnia w Warszawie.

INNE TEGO AUTORA

Polski drób niedługo znajdzie się na azjatyckich stołach

– Produkujemy rocznie trzy miliony ton mięsa drobiowego. To najwięcej w UE – zaznacza Dariusz Goszczyński, prezes zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG). Według niego, wysoka jakość rodzimego drobiu predestynuje go do sprzedaży nawet na tak wymagających rynkach jak Japonia czy Hongkong.
4 MIN CZYTANIA

Rosnące koszty działalności największym problemem mikroprzedsiębiorstw i małych firm

Ogólnie rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej otwierają ranking obecnych obaw mikroprzedsiębiorstw i małych firm. Nieznacznie mniej wskazań dotyczy problemu nierzetelnych kontrahentów
4 MIN CZYTANIA

Pierwszy polski fundusz REIT zadebiutuje na Głównym Rynku GPW

Mount Globalny Rynku Nieruchomości FIZ – to nazwa polskiego funduszu aktywnie inwestującego w nieruchomości typu REIT, który w poniedziałek 22 kwietnia stanie się 412. podmiotem notowanym na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
2 MIN CZYTANIA