W maju 2022 r. Polska odnotowała ujemny bilans płatniczy – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

W maju 2022 r. Polska wyeksportowała towary o wartości 130,7 mld zł, czyli o 29,9 mld zł więcej niż w tym samym miesiącu rok temu. Z kolei import w maju wyniósł 136,4 mld zł, co również stanowi wzrost o 38,6 mld zł w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

Saldo bilansu płatniczego Polski za maj 2022 r. było ujemne i wyniosło 8,9 mld zł. To znacznie gorszy wynik niż w maju 2021 r., gdy saldo było dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł.

„Do dużego wzrostu wartości obrotów towarowych, obok rosnących cen transakcyjnych, przyczyniła się większa o jeden liczba dni roboczych w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. Zarówno w eksporcie, jak i imporcie największe wzrosty odnotowano w kategoriach obejmujących towary o najsilniejszych wzrostach cen, tj. w paliwach, towarach zaopatrzeniowych oraz żywności” – napisano w oficjalnym komunikacie NBP.

W informacji polskiego banku centralnego podano również przychody z tytułu eksportu usług, które w maju bieżącego roku wyniosły 29 mld zł, czyli o 5,1 mld zł więcej niż rok temu. Rozchody z kolei wyniosły 17,4 mld zł, czyli o 2,6 mld zł więcej niż w maju 2021 r.

„O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 13,9 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,0 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,9 mld zł)” – podkreślono w komunikacie.

Poprzedni artykułRząd myśli o węglu plus
Następny artykułCzterodniowy tydzień pracy to przyszłość?