Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o systemie teleinformatycznym.

Luke Miller/Pexels

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o systemie teleinformatycznym pozwoli na stworzenie systemu teleinformatycznego do obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Rząd liczy, że nowe przepisy realnie zmniejszą obciążenia mikroprzedsiębiorców.

– Przewidujemy, że system będzie też umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wydawanie świadectwa pracy – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Ważnym ułatwieniem będzie również rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego na zawieranie umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w przyjętej ustawie to stworzenie systemu teleinformatycznego, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ma to pozwolić na zawieranie w prosty sposób najbardziej popularnych rodzajów umów dotyczących wykonywania pracy. Rozszerzone będzie zastosowanie podpisu zaufanego, a system będzie obsługiwał nie tylko proces zawierania, ale i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.

– Dzięki systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zarówno zawarcie umowy, jak i przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i urzędu skarbowego. Przewiduje się, że system będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi i wydawanie świadectwa pracy – wskazuje minister Marlena Maląg.

W systemie będą gotowe wzory umów, a z możliwości zawierania ich za pośrednictwem systemu będą mogli korzystać mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające do 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne.

Poprzedni artykułPolska jest głównym producentem karpia w Unii Europejskiej
Następny artykułPrzepisy precyzują, jak przeprowadzić inwentaryzację