Wysokie technologie powinny wspomagać transformację energetyczną. Fundacja Startup Poland, przy ścisłej współpracy z PGNiG Ventures oraz Microsoft, przygotowała interesujący raport „Technologia na rzecz energii” wskazujący, iż skuteczne wprowadzanie zielonej energii może odbywać się przy wsparciu nowoczesnych technologii z udziałem innowacyjnych startupów oraz firm z sektora MŚP.

Fot. Jacek Sasin/Forum Polskiej Gospodarki

Raport podczas tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaprezentował Tomasz Snażyk, prezes fundacji Startup Poland. Zawiera on 10 tez dotyczących przedmiotowej sprawy oraz trzy przypadki studyjne.

Teza pierwsza dotyczy rewolucji ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny), jaka czeka unijny biznes. Jest ona związana z obowiązkiem raportowania działań niefinansowych z obszaru ESG nałożonym przez unijną dyrektywę CSRD. W pierwszym etapie obowiązek ten dotyczy dużych przedsiębiorstw, jednak po 2026 r. ma objąć także inne firmy.

Rola dla startupów

Pozostałe tezy raportu są już ściśle związane z transformacją energetyczną. Autorzy piszą m.in. o energetyce wiatrowej onshore, która – ich zdaniem – będzie się coraz dynamiczniej rozwijać. Dzięki ponownemu przyspieszeniu rozwoju farm wiatrowych na lądzie otwiera się spora przestrzeń rynkowa dla środowiska startupowego. Zauważają, że spada zainteresowanie fotowoltaiką (w tej dziedzinie rekordy są już prawdopodobnie za nami). Obecnie, według Urzędu Regulacji Energetyki, liczba nowych wniosków prosumenckich o zakładanie paneli fotowoltaicznych spadła nawet o 90 proc. Kolejna teza dotyczy ogromnego potencjału związanego z biogazem. Mimo iż Polska jest liderem produkcji obornika w Europie, jego potencjał energetyczny pozostaje prawie niewykorzystany. Konieczne są więc inwestycje w biogazownie i biometanownie. Podobnie jak w prace nad zielonym wodorem, który – według autorów raportu – może stać się Świętym Graalem nowoczesnej energetyki.

Wnioski, jakie płyną z raportu, nie pozostawiają wątpliwości. Filarem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju powinna być dywersyfikacja źródeł energii. W związku z tym konieczne jest stworzenie wielu rozproszonych źródeł w miejsce scentralizowanego systemu oraz zadbanie o jak największą liczbę magazynów energii, bez których nie ma szans na skuteczną transformację energetyczną. Dużą rolę w skutecznej transformacji energetycznej odegrać powinny innowacyjne startupy oraz firmy z sektora MŚP. To dla nich ogromna szansa na rozwój, a dla całej polskiej gospodarki okazja na pozyskanie nowoczesnych kompetencji.

Korzystna synergia

Po prezentacji raportu o wnioskach z niego płynących dyskutowało grono ekspertów. Bartłomiej Mazurkiewicz, członek zarządu PGNiG Ventures, przyznał, że w procesie transformacji energetycznej mają instytucje państwowe  oraz duże firmy ważną rolę do odegrania nie tylko w wymiarze finansowym, ale także we wspieraniu innowacyjnych startupów w rozwijaniu przełomowych technologii. PGNiG Ventures dokłada starań, aby wspierać startupy w dynamicznym rozwoju i budowaniu przewag konkurencyjnych w oparciu o wiedzę i doświadczenie Grupy Kapitałowej PGNiG. – Pomagamy startupom w przygotowaniu się do współpracy ze spółkami z grupy i staramy się budować synergię korzystną zarówno dla startupu, jak i korporacji – zaznaczył Bartłomiej Mazurkiewicz.

Szansą na współpracę pomiędzy PGNiG i innowacyjnymi podmiotami są choćby projekty związane z gospodarką wodorową. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG prowadzi intensywne prace nad doskonaleniem technologii wodorowych pod takim kątem, by po ich dopracowaniu można było je bez większych problemów włączyć do infrastruktury energetycznej kraju. Jednak pole do współpracy między gazowym koncernem a innowacyjnymi podmiotami istnieje również w innych, tradycyjnych obszarach działalności GK PGNiG.

Biznes i nauka

O tym, że koncerny dysponują środkami finansowymi na współpracę ze startupami i firmami z sektora MŚP, mówił Marek Garniewski – dyrektor inwestycyjny ORLEN V.C. – Jest dużo pieniędzy do zainwestowania, są jednak problemy z wyłonieniem tych startupów, które mają dobre biznesplany lub co najmniej potrafią właściwie opowiedzieć o swoich planach. Trzeba poświęcić dużo czasu, by tych młodych innowacyjnych przedsiębiorców nauczyć współpracy z dużymi firmami. Ale od tego m.in. właśnie jesteśmy –  dodał Marek Garniewski.

Podczas dyskusji podkreślono dużą wagę, jaką należy przywiązywać do praktycznej współpracy biznesu ze światem nauki. Bo kooperacja między biznesem a branżą wysokich technologii już istnieje, co widać na przykładzie współpracy Microsoftu z PGNiG. – Pomagamy m.in. w zoptymalizowaniu skomplikowanych i kosztownych procesów wydobycia gazu z zaprzęgnięciem do tego wysokich technologii – przyznał Tomasz Niebylski, dyrektor sprzedaży w Microsoft.

Polska myśl

Z kolei o doświadczeniu Polskiego Funduszu Rozwoju w finansowaniu mniejszych firm w modelu venture capital opowiadał Tomasz Tomasiak – dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej PFR S.A. W ramach Grupy PFR powstał nawet fundusz-funduszy, który będzie inwestował w technologie związane z zielonymi energiami, szukając przy tym także polskiej myśli technologicznej, choćby w ramach prowadzonej szkoły biznesu.

Wnioski płynące zarówno z raportu, jak i z dyskusji są oczywiste: transformacja energetyczna dotyczy nie tylko największych firm i koncernów, ale całej gospodarki. Nie powiedzie się bez udziału w tym procesie innowacyjnych startupów i firm z sektora MŚP. Oni pod czujnym okiem dużych partnerów biznesowych powinni coraz bardziej angażować się w budowę suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Poprzedni artykułIndyjski swing na światowym parkiecie
Następny artykułMiliony dotacji bez uzasadnienia