Od 18 października do 22 grudnia 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Internacjonalizacja MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia.

Konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

– Trwająca od kilkunastu miesięcy pandemia nie spowolniła działań polskich przedsiębiorców, którzy stale rozwijają swoje projekty, również za granicą. Jak podaje GUS, w okresie od stycznia do lipca, wartość zagranicznej sprzedaży towarów wyprodukowanych w Polsce wyniosła 160,2 mld euro. Chcemy jeszcze bardziej wzmocnić pozycję MŚP na rynkach międzynarodowych, dlatego poprzez konkursy, takie jak „Internacjonalizacja MŚP”, dajemy przedsiębiorcom możliwość przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych – podkreśla Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym oraz działające na terenie województw Polski Wschodniej. Dodatkowo pod uwagę będą brane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Do konkursu mogą przystąpić także przedsiębiorcy, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30 proc. sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki, ze względu na proces wytwarzania produktu.

– To już kolejna edycja organizowanego przez nas konkursu, który ma na celu wsparcie firm, chcących budować swoją przewagę na międzynarodowych rynkach. W ramach „Internacjonalizacji MŚP” oferujemy przedsiębiorcom z Polski Wschodniej m.in. usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych oraz wsparcie finansowe wynoszące nawet do 85 proc. wartości projektu. – podsumowuje Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

Uzyskane wsparcie finansowe może zostać również przeznaczone na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów oraz nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Maksymalna kwota dofinansowania, udzielana jednemu wnioskodawcy na realizację projektu, wynosi 800 tys. zł w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 550 tys. zł w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia.

Poprzedni artykułSzef Microsoftu dostał 6 mln dolarów podwyżki
Następny artykułAmazon płaci nowym pracownikom 3 tysiące funtów „bonusu powitalnego”