fbpx
środa, 28 lutego, 2024
Strona głównaArchiwumJak Czwarta Rewolucja Przemysłowa wpłynie na przyszłość pracy?

Jak Czwarta Rewolucja Przemysłowa wpłynie na przyszłość pracy?

Czwarta Rewolucja Przemysłowa jest faktem. Światowy przemysł, w tym oczywiście także polski, stoi pod znakiem cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Zdobycze Przemysłu 4.0 cały czas zmieniają oblicze tradycyjnych branż, tworząc też nowe gałęzie gospodarki. Ta rewolucja w coraz większym stopniu wpływa na rynek pracy, który szuka i szukać będzie nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr.

Pod auspicjami Agencji Rozwoju Przemysłu SA odbyła się w Warszawie konferencja „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu”, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele resortów, świata naukowego i akademickiego, agend oraz think tanków wspierających rozwój kompetencji cyfrowych w polskim społeczeństwie, a także reprezentanci przedsiębiorstw.

Podczas inauguracyjnego panelu dyskusyjnego pt. „Jak Czwarta Rewolucja Przemysłowa wpłynie na przyszłość pracy?” poszukano odpowiedzi na wiele pytań w obszarach edukacji i doskonalenia zawodowego kadr dla Przemysłu 4.0.

Fot MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

W pierwszym panelu dyskusyjnym wzięli udział:

Paweł Kolczyński – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Marlena Michałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Kamil Mroczka – dyrektor generalny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oraz przewodniczący RN Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Piotr Dardziński – prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, dr hab. Dariusz Surowik – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Minister Marzena Machałek przypomniała, że rząd przyjął jeszcze w grudniu 2020 r. i realizuje „ Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030”, dzięki której przyspieszone zostaną zmiany zachodzące pod względem podaży fachowych kadr na rynku pracy.

Fot MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

– Przewidujemy dość precyzyjnie, jakie umiejętności związane z gospodarką cyfrową będą potrzebne i które zawody będą szczególnie popularne. Należą do nich m.in. programista, automatyk, robotyk, mechatronik, ale i technik sterowania ruchem kolejowym czy zawody związane z rozwojem nowoczesnych technologii energetycznych – powiedziała min. Marzena Machałek. Rząd i ministerstwa, prognozując co roku w „Prognozach zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa branżowego i technicznego” popyt na te zawody, starają się wspierać finansowo konkretne szkoły i kierunki kształcące kadry oferujące potrzebne na rynku umiejętności – dodała.

– Za ponad miliard złotych wdrażamy program „Laboratoria Przyszłości” (https://www.gov.pl/web/laboratoria), najważniejszy obecnie projekt w dziedzinie technologii 4.0., pozwalający na organizowanie w szkołach laboratoriów dla doskonalenia nowych umiejętności technologicznych – poinformowała.

Fot MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

Innym, rozwijanym dynamicznie przez rząd projektem jest inicjatywa „Małych Centrów Kopernik”, które pomagają samorządom lokalnym nabywać nowe umiejętności – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Z kolei 1,3 mld zł w ramach KPO zostało przewidziane na rozwój sieci 120 Branżowych Centrów Umiejętności na rzecz najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Chodzi przy tym nie tylko o wyposażenie szkół w odpowiedni sprzęt, ale o doskonalenie umiejętności technicznych i kompetencji miękkich przyszłych pracowników. Kolejne 2,5 mld zł trafi do szkół na cyfryzację i wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Minister podkreśliła, że bardzo istotnym elementem wszystkich tego rodzaju rządowych programów jest wytworzenie ścisłej współpracy środowisk akademickich i naukowych z przedsiębiorcami tak, aby kształtowane umiejętności dokładnie odpowiadały zapotrzebowaniu firm.

Fot MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

Animowanie nowych branż i zawodów

Grupa Kapitałowa Agencji Rozwoju Przemysłu SA nie tylko wspiera cyfryzację przedsiębiorstw, ale jest obecna przy animowaniu nowych branż i powstawaniu nowych zawodów. – Realne wsparcie pozwoli na wygenerowanie dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy, m.in. w bardzo przyszłościowej energetyce wiatrowej oraz w atomistyce. Agencja wspiera powstawanie nowych kierunków nauczania dla budowy kompetencji w obrębie Przemysłu 4.0. – mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Fot MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

– Szczególnie wspierane przez Agencję będzie tworzenie przez publiczne uczelnie polskie miejsc kształcenia nowych przedsiębiorców w kierunkach, które będą potrzebne, w tym w szeroko pojętym przemysłem stoczniowym oraz w ramach firmy Polregio w przemyśle kolejowym. To wszystko robimy we współpracy z kilkudziesięcioma czołowymi uczelniami o charakterze branżowym – dodał prezes Paweł Kolczyński.

Jak ten cały proces wygląda widziany z perspektywy uczelni wyższej, przedstawił dr hab. Dariusz Surowik, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Uczelnia nie tylko kształci w nowoczesnych kierunkach, ale próbuje też przeciwdziałać migracji zdolnych absolwentów do dużych ośrodków miejskich, fundując im wspólnie z przedsiębiorcami stypendia oraz prowadząc studia na poziomie magisterskim.

Fot MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

W opinii dyrektora Kamila Mroczka z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przy tworzeniu wysokich kompetencji cyfrowych przyszłych kadr należy także liczyć się z „ryzykiem konkurencyjności”, z ich werbowaniem do BIG-Techów. Polacy już teraz osiągają wysokie kompetencje cyfrowe, potrafią doskonale posługiwać się zaawansowanym sprzętem, nie mają też problemów z transmitowaniem, a nawet szyfrowaniem danych czy korzystaniem z innych możliwości technologii cyfrowych. Pracownicy KNF uczestniczą w programie pomocy przy praktycznym dostosowaniu tych umiejętności uczniów do potrzeb rynku oraz uczulają na nowe zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Fot MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

Zaangażowanie świata naukowego

Zdaniem Piotra Dardzińskiego z Sieci Badawczej Łukasiewicz wyzwania w zakresie budowania kompetencji cyfrowych należy postawić światowi nauki, który ma do odegrania ogromną rolę w zakresie kształcenia kadr uczelnianych. Centrum Łukasiewicz współpracuje tu z grupą ok. 4,5 tys. naukowców i badaczy, których ambicją jest kształcenie kadr na rzecz tworzenia centrów kompetencyjnych i badawczych w różnych dziedzinach potrzebnych rozwijających się firmom, np. w technologiach wodorowych.

– Jeżeli mamy odpowiedzieć właściwie na te wyzwania i tworzyć nowe miejsca pracy, trzeba liczyć się z tym, że nie zapewni się bezpieczeństwa w sensie stabilizacji miejsc pracy, bo potrzeby przedsiębiorstw szybko się zmieniają. Za tymi potrzebami próbujemy nadążać – uważa Piotr Dardziński. Obecnie centrum Łukasiewicz odnotowuje napływ do swoich zespołów badawczych specjalistów z zagranicy.

Fot MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

– Kadry przyszłości będą także tymi kadrami, które są przyciągane do Polski – zaznaczył Dardziński, wskazując, że potrzebni są również specjaliści w dziedzinach uważanych za tradycyjne, takich jak np. rolnictwo. W opinii prezesa Pawła Kolczyńskiego Przemysł 4.0. oferuje coraz atrakcyjniejsze i niemające wiele wspólnego z dawnymi, „bezpiecznymi”, prostymi pracami „na taśmie” nowe stanowiska pracy, oparte na rozwoju najnowocześniejszych technologii informatycznych i robotyki.

– Potrzebni są ludzie o dedykowanych umiejętnościach, którzy będą chcieli łączyć swoją przyszłość z rozwojem Polski – zaznaczył Paweł Kolczyński.

Fot MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

Na koniec minister Marlena Michałek uwrażliwiła na istotną kwestię: gospodarka 4.0. nie powinna nas pochłonąć bez reszty. W centrum zawsze powinien pozostać człowiek z jego umiejętnościami miękkimi, a wpływ na rozwój kadr i ich przenikanie do przemysłu zapewni także stworzenie warunków pracy bezpiecznej i stabilnej, w której można rozwijać umiejętności w poczuciu odpowiedzialności i realnego wpływu na rozwój firmy.

Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA

INNE Z TEJ KATEGORII

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

Green Gas Poland 2023

Green Gas Poland to jedyna konferencja branżowa organizowana przez pracodawców sektora biogazowo-biometanowego. Zagadnienia branżowych centrów umiejętności, międzynarodowych projektów Erasmus+ oraz zapobiegania ekoterroryzmowi to najważniejsze tematy tegorocznej edycji, która odbyła się w pierwszej połowie grudnia w Warszawie.

Złota era Bartosza Zmarzlika

Trudno w to uwierzyć... Polska – kraj, w którym żużel jest niesamowicie popularną dyscypliną sportu, do 2019 r. miała w swoich szeregach tylko dwóch Indywidualnych Mistrzów Świata. Na szczęście potem nadeszła era Bartosza Zmarzlika. I niech trwa jak najdłużej.

INNE TEGO AUTORA

Zapraszamy na 22. Międzynarodową Konferencję Baltic Management Development Association

W imieniu Zarządu BMDA, Collegium Prometricum oraz naszym – jako Patrona Medialnego wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w 22. Międzynarodowej Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) pod hasłem „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 25–26 kwietnia 2024 r.
< 1 MIN CZYTANIA

Rząd musi zmienić system podatkowy, aby przedsiębiorcy wrócili do inwestycji

Firmy działające w Polsce powinny mieć jak najlepsze warunki do działania – tak, jak np. firmy na Słowacji, w Estonii czy w Irlandii. Nie da się tego zrobić bez zmiany jednego z najgorszych w ramach państw OECD systemu podatkowego, który zajmuje dzisiaj 36 pozycję na 37 państw – uważa Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.
2 MIN CZYTANIA

[RAPORT OTWARCIA] Organizacje z branży cyfrowej z propozycjami cyfryzacji państwa

Minister Cyfryzacji powinien objąć rolę nadzorującego proces cyfryzacji wszystkich ministerstw, instytucji centralnych oraz samorządowych – to jeden z postulatów ekspertów koalicji dziesięciu organizacji działających w branży cyfrowej. Ich zdaniem sprzyjać temu będzie sprawowanie przez ministra funkcji wicepremiera.
3 MIN CZYTANIA