Polska redukuje lukę VAT najszybciej w Unii Europejskiej – dowiadujemy się z „Tygodnika Gospodarczego” Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Luką VAT określa się różnicę między podatkiem, który byłby zapłacony, gdyby wszyscy deklarowali swoje czynności i transakcje we właściwy sposób a  podatkiem rzeczywiście wpłaconym do budżetu państwa.

PIE wskazuje, że jeśli chodzi o lata 2015-2019 to Polska zmniejszała lukę VAT najszybciej w całej UE. Jeszcze w 2015 r. różnica ta wynosiła u nas 41 mld zł, czyli aż 25 proc. potencjalnych dochodów z VAT, podczas gdy w 2019 r. luka zmniejszyła się do 23 mld zł. Co więcej, wstępne szacunki wskazują, że w 2020 r. luka VAT w Polsce również się kurczyła i stanowi 10 proc. potencjalnych dochodów.

W 2019 r. średnia wartość luki VAT dla UE wynosiła 10 proc. potencjalnych dochodów, co oznacza, że wynik Polski jest do tego zbliżony. Najgorzej sytuacja wyglądała natomiast w Rumunii (35 proc.), Grecji (26 proc.) i na Malcie (24 proc.), a najlepiej w Chorwacji i Szwecji (po 1 proc.).

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Poprzedni artykułDrogie karpie na drogie święta
Następny artykułBank Światowy pożyczy Polsce 250 mln euro