fbpx
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiJakie będą konsekwencje wyroku dotyczącego sprzeczności pakietu paliwowego z prawem UE?

Jakie będą konsekwencje wyroku dotyczącego sprzeczności pakietu paliwowego z prawem UE?

Przyspieszona płatność podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), która jest ważnym elementem tzw. pakietu paliwowego, została uznana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) za sprzeczną z prawem unijnym. Wyrok pozwoli teraz podatnikom na podważanie 5-dniowego terminu na zapłatę podatku z tytułu WNT paliw.

Pakiet paliwowy wprowadzono w 2016 r. To jedno ze sztandarowych przedsięwzięć podatkowych ostatnich lat. Jednym z ważnych elementów pakietu jest obowiązek przyspieszonego płacenia VAT z tytułu WNT paliw. Zgodnie jednak z wyrokiem TSUE z 9 września 2021 r., obowiązek ten jest sprzeczny z unijnymi regulacjami. Jak wskazano w uzasadnieniu, termin płatności nie może wyprzedzać daty wymagalności podatku.

„Podatek VAT staje się wymagalny z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Oceniane przepisy prawa krajowego wyznaczają termin zapłaty podatku niezależnie od tego, kiedy została wystawiona faktura lub czy upłynął 15. dzień miesiąca następującego po nabyciu. To uzasadnia, zdaniem TSUE, uznanie tych przepisów za niezgodne z prawem UE” – tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Wrześniowy wyrok TSUE może mieć bezpośrednie konsekwencje dla podatników, bo możliwe jest teraz podważanie 5-dniowego terminu na zapłatę podatku z tytułu WNT paliw. W praktyce np. podatnik, który musiał płacić odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku, może wskazać, że odsetki te były nienależne.

„Jeżeli przedsiębiorca został obciążony podatkiem VAT na podstawie ostatecznej decyzji wydanej w oparciu o zakwestionowane przepisy, to może ubiegać się o wznowienie postępowania, na wniosek złożony w terminie 30 dni od dnia publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym UE. Wyrok ten może również stanowić argument w ubieganiu się o odszkodowanie dla tych podatników, którzy na skutek zastosowania przez organy podatkowe zakwestionowanych przepisów zostali obciążeni podatkiem VAT i w konsekwencji jego niezapłacenia zostali pozbawieni uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie wyrobów akcyzowych (np. cofnięto im zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego)” – wskazują eksperci Grant Thornton.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Prawie co piąty Polak udostępnił dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 18 proc. Polaków udostępniło dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści. Najczęściej za stałą zniżkę lub jednorazowy rabat na produkty bądź usługi – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4 MIN CZYTANIA

Jak, gdzie i za ile Polacy planują wakacyjne wyjazdy w kraju

Czy z rodziną czy we dwoje, wyjedziemy na krótko, często więcej niż raz i raczej nad morze. Na noclegi chcielibyśmy wydać nie więcej niż 200 złotych za osobę za noc. Miejsce pobytu wybieramy starannie, przeglądając uważnie oferty wielu obiektów.
4 MIN CZYTANIA

Demografia odporna na finansowe dopalacze. Dzieci to nie koszty, ale inwestycja kapitałowa

Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2024 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia i według stanu na koniec poprzedniego roku) wyniósł 346 tys. zł (1602 zł miesięcznie), a dwójki dzieci wyniósł 579 tys. zł.
3 MIN CZYTANIA