Rozliczenie podatku od towarów i usług przy najmie bądź dzierżawie nieruchomości zależy od kilku czynników. Wśród nich jest m.in. to, kto nieruchomość wynajmuje bądź dzierżawi, a także na jaki cel jest ona wykorzystywana – wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów.

Na rynku najmu nieruchomości dość częste są sytuacje, gdy pomiędzy podmiotem wynajmującym nieruchomość (np. właściciel), a finalnym beneficjentem świadczenia – osobą fizyczną zamieszkującą nieruchomość – występuje podmiot pośredniczący. W takich przypadkach podatnicy mają kłopot z rozliczeniem podatku od towarów i usług, a dokładnie nie wiedzą, czy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Sprawą postanowił zająć się minister finansów i wydać interpretację ogólną, rozstrzygając pojawiające się wątpliwości.

Punktem wyjścia do ministerialnej analizy był przypadek wynajmowania/wydzierżawienia nieruchomości przez jej właściciela dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który następnie wynajmuje/wydzierżawia tę nieruchomość innym podmiotom (na cele mieszkaniowe lub na inne cele).

I tu dochodzimy do wątpliwości, a mianowicie jaki charakter ma taka transakcja w przypadku, gdy najem/dzierżawa dokonywana jest przez właściciela nieruchomości na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Prowadzenie firmy jest tu czynnikiem kluczowym, bo od tego będzie zależeć skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że zwolnienie z VAT będzie stosowane, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • wynajmowana lub dzierżawiona nieruchomość ma charakter mieszkalny,
  • wynajem lub dzierżawa dokonywane są na własny rachunek,
  • wynajem lub dzierżawa dokonywane są wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

W związku z tym, że organy podatkowe różnie interpretowały te warunki, minister finansów w swoim dokumencie wyjaśnił, że usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki VAT. To oznacza nic innego tylko to, że w takiej sytuacji konieczne będzie odprowadzanie do skarbówki 23 proc. VAT. W takiej sytuacji – jak podkreśla MF – nie ma zastosowanie przytoczone zwolnienia z podatku. Wynika to z faktu, że nie jest tu spełniony warunek celu mieszkaniowego, określony w przepisie.

To w takim razie kiedy zwolnienie znajdzie zastosowanie? Minister odpowiedział na to pytanie i podkreślił, że zwolnienie z VAT obejmie wynajem lub dzierżawę nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym świadczonych przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz społecznych agencji najmu (chodzi o społeczne agencje zdefiniowane w art. 22a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego).

Taką wykładnię od momentu wydania interpretacji ogólnej ministra finansów muszą stosować wszystkie organy podatkowe. Interpretacja MF ma bowiem dla nich moc wiążącą.

Poprzedni artykułChiński gigant technologiczny wprowadził na rynek własne chipy
Następny artykułPrzedsiębiorcy krytycznie o Polskim Ładzie