Jeśli w 2022 roku została zakończona budowa nieruchomości lub oddano ja do użytkowania trzeba pamiętać o obowiązkach w podatku od nieruchomości. Powstaną one bowiem już w styczniu.

jackmac34/Pixabay

Obowiązki w podatku od nieruchomości uzależnione są przy nowych nieruchomościach od momentu zakończenia budowy bądź oddania ich do użytkowania. Czasem ustalenie prawidłowego momentu może być trudne, bo przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie zawierają tych definicji.

Ustalenie obowiązków

Z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie mające wpływ na powstanie obowiązku podatkowego. Zazwyczaj jest tak, że jeśli – przykładowo – podatnik kupi nieruchomość we wrześniu, to w październiku będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości po raz pierwszy.

Ale już inaczej będzie przy nieruchomościach nowych. Tu przepisy wskazują, że obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło wybudowanie bądź oddanie do użytku. Jeśli zatem np. zakończenie budowy nastąpiło we wrześniu, to obowiązki w podatku od nieruchomości powstaną 1 stycznia 2023 r.

Ważne: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. nieruchomości i obiekty budowlane w postaci gruntów, budynków lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomocne Prawo budowlane

Jak już wspomnieliśmy przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie zawierają definicji zakończenia budowy czy oddania nieruchomości do użytku. Tu trzeba sięgnąć do Prawa budowlanego. Zgodnie z jego przepisami, z zakończeniem budowy mamy do czynienia, gdy można przeprowadzić jej odbiór, a następnie nieruchomość jest oddana do użytkowania.

Trzeba też wiedzieć, że zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku przed nabyciem prawa do użytkowania powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Płatnikami podatku od nieruchomości są: właściciele; posiadacze samoistni – osoby zarządzające daną nie ruchomością, niebędące jej właścicielami; użytkownicy wieczyści – osoby użytkujące nieruchomości przez określony czas i przyjmujące prawa właściciela; posiadacze zależni – dzierżawcy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Złożenie deklaracji

Aby prawidłowo rozliczyć podatek od nieruchomości należy tego dokonać przy zastosowaniu odpowiednich formularzy. Osoby fizyczne składają informację IN-1 o nieruchomości, na podstawie której obliczany jest należny podatek od nieruchomości. Z kolei osoby prawne, w tym spółki, instytucje, organizacje składają deklaracje DN-1 i samodzielnie obliczają podatek do zapłaty.

Druk DN-1 składa się z odpowiednimi załącznikami, które są jego integralną częścią. W załączniku ZDN-1 wykazuje się dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Załącznik ZDN-2 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Ważne: Osoby prawne płacą należny podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych, czyli do 15. dnia każdego miesiąca do momentu wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Poprzedni artykułPierwsza w Europie fabryka producenta tajwańskich chipów może powstać w Niemczech
Następny artykułGoogle przerażone potencjałem nowego konkurenta. Czym jest ChatGPT?