fbpx
środa, 31 maja, 2023
Strona głównaPodatkiJuż nie 1 proc., a 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku...

Już nie 1 proc., a 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego od tegorocznego rozliczenia (za 2022 rok) mogą liczyć na wsparcie w wysokości 1,5 proc. podatku. Dotychczas był to 1 proc.

Możliwość przekazywania części swojego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) nie jest niczym nowym w polskiej rzeczywistości podatkowej. Nowością jest procent tego wsparcia. Dotychczas bowiem podatnicy mogli przekazać maksymalnie 1 proc. swojego podatku. Od rozliczenia za ubiegły rok (2022) będzie to o 0,5 proc. więcej.

Niezbędna deklaracja podatnika

Aby wsparcie do wybranej organizacji pozarządowej trafiło kluczowe jest wyrażenie takiej woli przez podatnika. Przeznaczona jest do tego dedykowana część deklaracji PIT. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podatnik poda numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chce przekazać. I tu ważny jest wspomniany limit, gdyż kwota ta nie może przekraczać 1,5 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli podatnik przekazujący 1,5 proc. PIT chciałby, aby jego wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, może go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Ważna jest jeszcze jedna informacja w tym zakresie, dotycząca wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych przez urząd skarbowy w usłudze Twój e-PIT. W przygotowanym dla podatnika zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której podatnik przekazał 1 proc. swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5 proc. podatku należnego, co warto sprawdzić). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły został wskazany cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla przez urząd zeznaniu. Oczywiście jeśli podatnik w tym roku chciałby przekazać pieniądze do innej organizacji lub chce wskazać inny cel szczegółowy może zmienić dane dotyczące wybranej OPP.

Ważne: W zeznaniu za rok 2022 kwota 1,5 proc. podatku należnego jest wyliczana na podstawie bieżącego rozliczenia. Urząd skarbowy wypełniając wstępną deklarację nie kopiuje kwoty z poprzedniego rozliczenia, a oblicza ją na bazie nowych danych.

Wybór OPP

Jak już wspomniano informacje o wsparciu OPP 1,5-proc. PIT podatnik deklaruje w swoim zeznaniu rocznym lub jego korekcie. Aby pieniądze trafiły do potrzebujących, wyboru OPP trzeba dokonać z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku. Wykaz tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, natomiast publikowany do 15 grudnia. Jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz zasady jego prowadzenia uregulowane zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz OPP prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Przekazanie pieniędzy przez urząd

Naczelnik urzędu skarbowego (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania) na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania lub w oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5 proc. podatku należnego wynikającego:
– z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
– z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Ważne jest także to, że warunkiem przekazania kwoty 1,5 proc. jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Jeśli więc podatnik posiada zaległości podatkowe i nie spłaci ich we wskazanym terminie, a w deklaracji wskaże OPP i przekazanie jej 1,5 proc. PIT, organizacja tych pieniędzy – niestety – nie otrzyma.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Prawo podatkowe nadal będzie upraszczane

Ministerstwo Finansów chce kontynuować upraszczanie prawa podatkowego w Polsce, a także wprowadzać do niego nowe technologie.
2 MIN CZYTANIA

NIK: system elektronicznej egzekucji długów nie zadziałał

W ocenie NIK wprowadzenie obowiązku przekazywania w formie elektronicznej tytułów wykonawczych nie przyczyniło się w pełni do uproszczenia i usprawnienia procedur egzekucji administracyjnej. Zamiast usprawnienia zrobił się bałagan.
3 MIN CZYTANIA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

TSUE: Usługi ładowania elektryków są dostawą

Przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi ładowania samochodów elektrycznych powinien na gruncie VAT traktować je jako dostawę towarów – uważa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok w sprawie C-282/22).
2 MIN CZYTANIA

Fundacja rodzinna daje sporo korzyści. Również podatkowych [WYWIAD]

Już 22 maja 2023 r. wejdą w życie przepisy o fundacji rodzinnej. To nowa instytucja na gruncie prawa polskiego, która przewiduje sporo preferencji podatkowych. Opowiada nam o niej Marek Kończak – doradca podatkowy, starszy menedżer w Thedy & Partners.
3 MIN CZYTANIA