– Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie tak istotnych zmian może powodować pewne trudności. Zapewniam, że żadne nieświadome błędy związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcją – obiecuje zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zwrócił się kilka dni temu do Krajowej Administracji Skarbowej, aby w okresie dwóch pierwszych kwartałów 2022 r. działania urzędników KAS nakierowane były na objaśnianie i pomoc przedsiębiorców w praktycznym wdrożeniu przepisów Polskiego Ładu, a nie na karaniu za błędy i pomyłki.

W odpowiedzi na apel Adama Abramowicza podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i jednocześnie zastępca szefa KAS Mariusz Gojny zapewnił, że „Krajowa Administracja Skarbowa, realizując swoje zadania, stara się wspierać podatników we właściwym wypełnianiu ich obowiązków. Wsparcie to nabiera szczególnego znaczenia w momencie wprowadzenia kompleksowych zmian, jak te zawarte w przepisach Polskiego Ładu”.

Jak podkreślił Gojny, wspieranie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów wprowadzających Polski Ład będzie również nadrzędną zasadą, jaką kierować się będą pracownicy jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w toku podejmowanych czynności sprawdzających lub kontroli. – Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie tak istotnych zmian może powodować pewne trudności. Zapewniam, że żadne nieświadome błędy związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcją – podkreślił.

W przesłanym do Biura Rzecznika MŚP piśmie Mariusz Gojny zapewnił, że KAS jest świadome wyzwań stojących przed przedsiębiorcami związanych z wprowadzeniem nowych zasad opodatkowania i wymienia działania mające upowszechnić wiedzę o rozwiązaniach i zmianach podatkowych, do których należą:

  • uruchomienie dedykowanej infolinii w zakresie zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem (pod nr tel. 22 765 64 64);
  • uruchomienie dodatkowej linii w Krajowej Informacji Skarbowej (pod nr tel. 22 330 03 30 dla połączeń z tel. komórkowych lub 801 055 055 dla połączeń z tel. stacjonarnych);
  • przeszkolenie grupy ekspertów, którzy odpowiadają na pytania telefoniczne z obszaru Polski Ład;
  • priorytetowe traktowanie połączeń dotyczących Polskiego Ładu na infolinii KIS;
  • wdrożenie zmian organizacyjnych w urzędach skarbowych tak, żeby osoby zainteresowane mogły umawiać się na wizyty związane z pakietem Polski Ład do godz. 19.

Ponadto opracowywane są materiały informacyjne i różnego rodzaju wytyczne dostępne między innymi na stronie: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/, które KAS stale aktualizuje dostosowując ich treści do bieżących potrzeb informacyjnych.

Poprzedni artykułRobotyzacja polskiego przemysłu
Następny artykułGazy szlachetne i złe