Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za naruszenie unijnego prawa przez Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał Konstytucyjny uznał wyższość polskiej konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. Nie spodobało się to Brukseli. Zdaniem Komisji Europejskiej narusza to Traktat o Unii Europejskiej. Komisja bezprawnie podważa też status sędziów Trybunału Konstytucyjnego – czytamy w serwisie wPolityce.pl.

Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie o naruszenie prawa UE. Oficjalnie zdecydowała o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „w związku z naruszeniem prawa UE przez polski Trybunał Konstytucyjny”.

„Powodem były wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których uznał on postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE. Celem Komisji jest zapewnienie obywatelom polskim ochrony ich praw oraz umożliwienie im korzystania z przynależności do UE na takich samych zasadach, jakie odnoszą się do wszystkich innych obywateli UE. Pierwszeństwo prawa UE zapewnia równe stosowanie prawa UE w całej Unii” – poinformowała Komisja Europejska.

Zdaniem unijnego urzędu Trybunał Konstytucyjny naruszył swoimi wyrokami „ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Tymczasem orzecznictwo wielu krajów Unii wskazuje na wyższość krajowego porządku konstytucyjnego nad unijnym. Podobnie wyroki zapadały m.in. w Niemczech, we Francji, Czechach, Włoszech, Hiszpanii i na Litwie.

Poprzedni artykułPlany polskich menadżerów na rok 2023
Następny artykułWażna zmiana dla przedsiębiorców. Chodzi o e-Faktury