Od dziś – 9 marca – obowiązują podwyższone stopy procentowe. Zdecydowała o tym Rada Polityki Pieniężnej. W efekcie podwyżki stóp wzrosną także stawki odsetek od zaległości podatkowych.

Chronomarchie/Pixabay

Dla ustalenia wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ważna jest stopa lombardowa. Wynosi ona obecnie 4,00 proc.

Kwestię określania odsetek od zaległości podatkowych reguluje Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jej art. 56 stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego (ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim) i 2 proc., z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc. Oznacza to, że obecnie 200 proc. stopy lombardowej i 2 proc. daje nam już odsetki od długu wobec fiskusa na poziomie 10 proc. (200% x 4,00% + 2% = 10%) w skali roku.

Zgodnie z Ordynacją podatkową możliwe jest również stosowanie stawki odsetek w wysokości obniżonej do 50 proc. oraz w wysokości podwyższonej do 150 proc. Dokonując stosownych obliczeń, stawka obniżona wynosi teraz 5 proc., a stawka podwyższona wynosi 15proc.

Trzeba wyjaśnić, że wysokość stóp procentowych wpływa także na inne opłaty. Przykładem może być opłata prolongacyjna. Płaci się ją wówczas, gdy np. podatnik otrzyma decyzję skarbówki o odroczeniu terminu płatności podatku bądź rozłożeniu go na raty. Oplata ta w przepisach Ordynacji podatkowej określona jest na poziomie 50 proc. odsetek za zwłokę. Zatem obecnie jest to 5 proc.

Odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Tę samą wysokość odsetek za zwłokę co dla zaległości podatkowych, a więc na poziomie 10 proc., będziemy obecnie stosować do długów wobec ZUS. A więc jeśli przedsiębiorca ma zaległości np. w opłacaniu składek, będzie musiał też opłacić odsetki od tego długu.

Trzeba też wiedzieć, że od stopy referencyjnej NBP (obecnie wynosi ona 3,50 proc.) zależy m.in. wysokość:
odsetek ustawowych (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie – określonych w kodeksie cywilnym,
odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Aktualne stopy procentowe NBP: nbp.pl

Poprzedni artykułAmerykanie nie akceptują polskiej propozycji ws. przekazania MIG-ów Ukrainie
Następny artykułChiny rozważają zakup udziałów w Gazpromie