fbpx
niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaKrajKolejne korzystne wyroki sądowe dla przedsiębiorców

Kolejne korzystne wyroki sądowe dla przedsiębiorców

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dwa korzystne dla przedsiębiorcy wyroki w sprawach skarg na decyzje określające wysokość podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu Sąd uwzględnił uchwałę Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 roku, wydaną z wniosku rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, dotyczącą kontroli przez sądy administracyjne instrumentalnego wszczynania postepowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Rzecznik MŚP na wniosek przedsiębiorcy wstąpił do dwóch postępowań toczących się przed WSA w Warszawie w sprawach ze skarg przedsiębiorcy na decyzje określające wysokość podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.

WSA w Warszawie, wyrokami z dnia 6 września 2021 r. (sygn. akt III SA/Wa 477/21 i III SA/Wa 491/21), uchylił zaskarżone decyzje organu odwoławczego. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podzielił stanowisko Rzecznika MŚP, że w sytuacji, gdy organ postępowania przygotowawczego wszczyna postępowanie karne skarbowe na krótko przed upływem terminu przedawnienia, organ odwoławczy powinien poczynić ustalenia czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie zostało wykorzystane w sposób instrumentalny. W uzasadnieniu decyzji organu podatkowego powinny znaleźć się informacje niezbędne do oceny, czy w okolicznościach konkretnej sprawy wystąpił materialnoprawny skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia.  Sąd stwierdził, iż brak tych informacji w wydanych przez organ decyzjach prowadzi do stwierdzenia, że przedmiotowe decyzje powinny zostać uchylone. To kolejne korzystne rozstrzygnięcia uwzględniające uchwałę NSA z dnia 24 maja 2021 roku, I FPS 1/21, wydaną z wniosku Rzecznika MŚP.

– Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego została wydana, na mój wniosek, zaledwie w maju br., a już mamy kilka korzystnych wyroków dla przedsiębiorców, które się na nią powołują. Cieszę się, że ta tarcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą działa i mogą oni dzięki niej uchronić się przed instrumentalnym wszczynaniem postępowań karnych skarbowych. Wierzę, że dzięki niej uda się pomóc jeszcze wielu przedsiębiorcom – podkreśla Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dlaczego „władza” nie lubi przedsiębiorców? [WYWIAD]

Politycy kontra przedsiębiorcy. Dlaczego „władza” nie lubi tych, bez których nie byłoby mowy o gospodarczym rozwoju naszego kraju? Czy w tym starciu przedsiębiorcy stoją na straconej pozycji i jakie mogą być dalsze konsekwencje dociskania śruby najbardziej aktywnym i kreatywnym ludziom w społeczeństwie? O podejściu do ludzi biznesu przez „władzę” rozmawiamy z Krzysztofem Oppenheimem, ekspertem finansowym i znanym Czytelnikom naszego portalu autorem cyklu „Poradnik Oppenheima”.
11 MIN CZYTANIA

Spada liczba wniosków o areszt tymczasowy

Nadużywanie tymczasowego aresztowania to w Polsce stary problem, a ostatnie lata były pod tym względem szczególnie złe. Jednak – jak podaje serwis prawo.pl – od początku tego roku trend wyraźnie się zmienia. Liczba wniosków o zastosowanie tego najbardziej uciążliwego środka zapobiegawczego spadła o ok. 30 proc.
2 MIN CZYTANIA

Kim jest nowy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Premier Donald Tusk powołał na stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Agnieszkę Majewską, dotychczasową pełnomocnik terenową rzecznika MŚP w Gdańsku.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Rosną wynagrodzenia, ale i długi. Na ich spłatę trzeba pracować prawie cztery miesiące

Przeciętna pensja wzrosła o 11,3 proc. w ciągu roku i wynosi 5968 zł netto – wynika z danych GUS za kwiecień 2024 roku. To dobre informacje, ale niestety tracą na optymizmie w zestawieniu z zadłużeniem konsumentów, które również rośnie. Średni dług osoby wpisanej do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynosi obecnie 21 940 zł, a więc o 13,9 proc. więcej niż jeszcze rok temu.
5 MIN CZYTANIA

Spada liczba wniosków o areszt tymczasowy

Nadużywanie tymczasowego aresztowania to w Polsce stary problem, a ostatnie lata były pod tym względem szczególnie złe. Jednak – jak podaje serwis prawo.pl – od początku tego roku trend wyraźnie się zmienia. Liczba wniosków o zastosowanie tego najbardziej uciążliwego środka zapobiegawczego spadła o ok. 30 proc.
2 MIN CZYTANIA

Kim jest nowy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Premier Donald Tusk powołał na stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Agnieszkę Majewską, dotychczasową pełnomocnik terenową rzecznika MŚP w Gdańsku.
2 MIN CZYTANIA