Z raportu NIK wynika, że choć poziom kompetencji cyfrowych w Polsce wzrósł w ostatnich latach, to nadal na tle Unii Europejskiej wypadamy słabo.

cyfryzacja sektora ngo - grafika wpisu

Według raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym (EU DESI 2021) Polska zajmuje 24. miejsce spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. Działania ministrów i innych podmiotów na rzecz podniesienia kompetencji cyfrowych okazały się niewystarczające. Zabrakło strategicznego dokumentu kompleksowo określającego główne założenia i kierunki działań w tym obszarze. Nie wyznaczono też jednego podmiotu, który koordynowałby wszystkie działania związane z rozwojem umiejętności cyfrowych.

W kontrolowanym przez NIK okresie odsetek osób mogących pochwalić się podstawowymi lub większymi umiejętnościami cyfrowymi wzrósł z ok. 46 proc. na koniec 2017 r. do niewiele ponad 50 proc. na koniec 2020 r. Coraz więcej osób przekonuje się do załatwiania spraw administracyjnych przez internet, wzrosła też liczba gospodarstw posiadających co najmniej jeden komputer. Jednak, jak pokazuje raport Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym EU DESI, w 2019 r. w Polsce zaledwie 44 proc. obywateli miało podstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy średnia UE wynosiła 56 proc.

Działania na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa podejmowały różne urzędy, w tym m.in.: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a także gminy. NIK zwraca uwagę, że nie wyznaczono jednego podmiotu odpowiedzialnego za koordynowanie, monitorowanie i wspieranie innych podmiotów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Co więcej, wydatki w tym obszarze finansowane są z wielu źródeł, w związku z czym wskazanie jednego podmiotu koordynującego działania wszystkich instytucji uczestniczących w tym procesie jest w pełni uzasadnione.

Poprzedni artykułPolacy odchodzą od kart płatniczych
Następny artykułRosja nie ma gdzie sprzedawać swojej ropy