fbpx
niedziela, 1 października, 2023
Strona głównaPodatkiKończy się czas na rozliczenie roczne osób prawnych

Kończy się czas na rozliczenie roczne osób prawnych

30 czerwca upływa przedłużony termin złożenia przez podatników CIT zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. W tym samym terminie swojego rozliczenia muszą także dokonać podatnicy tzw. estońskiego CIT.

Podstawowa zasada dotycząca rozliczenia rocznego CIT mówi, że zeznanie takie należy złożyć do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Jednak od momentu wybuchu pandemii COVID-19 termin złożenia ten jest regularnie przedłużany przez ministra finansów. Podobnie było zresztą do ubiegłego roku także z terminami, które dotyczyły przygotowania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych. W tym roku resort finansów nie zdecydował się jednak po raz kolejny przedłużyć terminów sprawozdawczych. Stąd dla większości objętych ustawą o rachunkowości jednostek (takich, dla których rokiem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy) termin przygotowania sprawozdania upłynął już z końcem marca. Termin zatwierdzenia sprawozdania upłynie zaś z końcem czerwca. A zatem już za chwilę.

Inaczej ma się sprawa z rocznym zeznaniem podatkowym podatników CIT. W jego przypadku, fiskus po raz kolejny zdecydował się na przedłużenie terminu do jego złożenia. Teoretycznie zatem, jeśli podatnik ma dokładnie taki sam rok podatkowy, jak rok kalendarzowy (w przypadku CIT inaczej niż ma to miejsce w PIT, rok podatkowy może być inny niż kalendarzowy, chociaż nadal, co do zasady, powinien trwać 12 miesięcy), to zeznanie powinien złożyć do końca marca. W tym roku – tak jak i w dwóch poprzednich – termin ten został jednak wydłużony. Stało się to na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 530), a termin przedłużony został do 30 czerwca.

Co istotne, dotyczy to jednak tylko tych podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz takich, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. Regulacja ta obejmuje zatem większość podatników CIT, w których przypadku rok podatkowy zazwyczaj pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy 31 grudnia. Nie zawsze tak jednak musi być. Warto zatem pamiętać, że jeśli rok podatkowy zakończył się po 28 lutego 2023 r., to podatników nadal obowiązuje trzymiesięczny okres na złożenie zeznania CIT (liczony od końca roku podatkowego).

Wspomniane rozporządzenie przesuwa do 30 czerwca zarówno termin złożenia CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym dla wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 1 grudnia 2022 r. a 28 lutego 2023 r. Przedłużenie terminu dotyczy również informacji CIT-ST oraz wykonania obowiązków przez niektórych podatników tzw. estońskiego CIT.

W tym samym terminie upływa także jeszcze jeden obowiązek, a mianowicie obowiązek złożenia sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego (APA-C), które zastępuje dokumentację cen transferowych u podatników, którzy zawarli takie porozumienie z fiskusem.

W kontekście zeznania CIT-8 warto podkreślić, że złożenie rocznego zeznania CIT jest obowiązkowe nawet w przypadku braku przychodów lub uzyskiwania tylko przychodów zwolnionych z podatku.

Samo zeznanie składa się w tym roku na formularzu CIT-8 z indeksem 32. Wzór ten pojawił się – tradycyjnie już – stosunkowo późno, niemniej jest już dostępny. W stosunku do poprzedniej wersji druku różni się on przede wszystkim wprowadzeniem nowych pozycji związanych z rozliczeniem nowych ulg, które wprowadzono w przepisach o CIT w ubiegłym roku. Są to: odliczenie z tytułu kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu (art. 18ea ustawy o CIT), odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (art. 18eb ustawy o CIT), odliczenie z tytułu nabycia udziałów (akcji) w innej spółce (art. 18ec ustawy o CIT), odliczenie z tytułu dokonania pierwszej oferty publicznej (art. 18ed ustawy CIT), odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (art. 18ee ustawy o CIT), odliczenie z tytułu wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego (art. 18ef ustawy o CIT), odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (art. 38eb ustawy o CIT).

Podatnicy CIT są obecnie zobowiązani do składania zeznania rocznego w formie elektronicznej. Co więcej, wysyłany elektronicznie CIT-8 nie może być podpisany za pomocą bezpłatnego podpisu elektronicznego (w ramach ePUAP) lub zestawu danych weryfikacyjnych (tak, jak ma to miejsce przy zeznaniu PIT). Do złożenia elektronicznego zeznania CIT wymagane jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Czas na audyt rozliczeń podatku od nieruchomości w firmie [WYWIAD]

Mając na uwadze zmieniające się orzecznictwo oraz rosnące stawki, warto w najbliższych miesiącach przeprowadzić kompleksowy przegląd płaconego podatku od nieruchomości, co może przynieść firmie wymierne korzyści – mówi nam Paweł Wyporski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Thedy & Partners.
3 MIN CZYTANIA

Estoński CIT coraz bardziej popularny

W związku z rosnącą popularnością tzw. estońskiego CIT Ministerstwo Finansów chce rozwijać tę formę opodatkowania.
2 MIN CZYTANIA

Amerykańska skarbówka zatrudni tysiące nowych poborców podatków

Amerykański urząd podatkowy szuka prawie 4 tysięcy osób, które będą tropić nieprawidłowości w regulowaniu należności wobec fiskusa wśród najbogatszych mieszkańców kraju.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Ostatni moment na wpłatę na zakładowy fundusz socjalny

Z końcem miesiąca upływa termin wpłaty II raty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. pracodawcy są zobowiązani do przekazania odpisu na rachunek bankowy ZFŚS do 30 września. W tym roku, z uwagi na odmrożenie odpisów na ZFŚS w lipcu według podstawy z 2021 r., kwota odpisu wzrosła do 1914,34 zł.
4 MIN CZYTANIA

Dochodowe JPK dopiero od 2025 roku

Termin przesyłania plików JPK zawierających elektroniczne kopie ksiąg prowadzonych na potrzeby podatków dochodowych został przesunięty ze stycznia 2024 i 2025 roku na styczeń 2025 i 2026 roku – wynika z przepisów wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.
4 MIN CZYTANIA

Zwrócone składki zdrowotne trzeba doliczyć i zapłacić podatek

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej wynikającej z rocznego jej rozliczenia powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, podstawy opodatkowania lub przychodu – w zależności od stosowanej formy opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA