Jak wokół nowego multienergetycznego koncernu Grupy ORLEN budować bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale i całego naszego regionu? Jakie są główne atuty tego podmiotu na rynkach międzynarodowych? Jakie funkcje może, a nawet powinien, pełnić w przyszłości? O tym rozmawiali uczestnicy jesiennej edycji Kongresu 590, który odbył się w Rzeszowie, podczas panelu „Silny koncern multienergetyczny filarem bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo- Wschodniej”.

W dyskusji wzięli udział:

  • Karol Wolff – dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN
  • dr hab. Mariusz Ruszel – prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
  • dr Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha
  • Piotr Palutkiewicz – wiceprezes Warsaw Enterprise Institute