Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w coraz trudniejszym gospodarczo okresie ograniczenie wydatków na programy socjalne i społeczne jest konieczne.

Free-Photos/Pixabay

Według Eurostatu w tym roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie ok. 141,4 mld zł wobec ok. 48,2 mld zł w roku 2021. Deficyt podsektora funduszy zabezpieczenia socjalnego ma wynieść 12,84 mld zł. Wysoki będzie także koszt obsługi długu sektora finansów publicznych, który wyniesie 1,75 proc. PKB, czyli niemal 53 mld zł.

Zdaniem analityków ZPP „ograniczenie wydatków na programy społeczne wydaje się dziś najbardziej naturalną i pożądaną reakcją, która powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w decyzjach władz państwowych, tym bardziej, że od roku 2016 najważniejsze programy socjalne kosztowały nas około 250 mld zł”. Roczne obciążenia budżetu z tytułu funkcjonowania programu Rodzina 500 plus aktualnie wynoszą 41 mld zł. To ponad dwukrotnie więcej niż kosztował programu w jego pierwotnej wersji. Wtedy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że koszt programu wynosić będzie 21 mld zł. W związku z tym ZPP postuluje powrót do pierwotnej formuły programu Rodzina 500 plus, wyłączającej wypłatę świadczenia na każde pierwsze dziecko bez ustalenia progu dochodowego. To mogłoby ograniczyć koszty o ok. 20 mld zł rocznie.

Według ZPP z punktu widzenia trudnej sytuacji gospodarczej ostatnich lat niezrozumiałym ruchem jest dążenie do utrzymania tak zwanej trzynastej i czternastej emerytury. Tylko w 2022 r. „trzynastka” kosztować będzie łącznie około 13,1 mld zł, a „czternastka” – 11,4 mld zł. Dlatego pracodawcy postulują likwidację obu programów.

Kolejnym nadmiernie kosztownym programem socjalnym jest Dobry Start, czyli 300 Plus. Jego istotą jest coroczna wypłata jednorazowego świadczenia, które przysługuje rodzicom dzieci w wieku szkolnym do 20. roku życia i do 24. roku życia w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych. Roczny koszt programu to ok. 1,45 mld zł, co daję kwotę niemal 7,5 mld zł od początku jego obowiązywania do końca 2022 r. Natomiast w przypadku programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który kosztuje 3,15 mld zł rocznie, ZPP proponuje wprowadzenie progu dochodowego, który znacząco mógłby obniżyć kwoty wypłat, odciążając tym samym budżet państwa.

Poprzedni artykułTechnologie dla zdrowia – ruszyły zgłoszenia do kolejnej edycji Huawei Startup Challenge
Następny artykułDlaczego Bruksela nie upomina się o prawa środowisk prawicowych?