Pracownik bytomskiego oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń został zatrzymany przez funkcjonariuszy katowickiej Delegatury CBA.

Dariusz K., inspektor nadzoru inwestorskiego w Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA Kopalni Węgla Kamiennego „Centrum” Oddział w Bytomiu, został zatrzymany na „gorącym uczynku” podczas przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 30 tys. zł. W zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień inspektorskich i niedopełnienie ciążących na nim obowiązków mogących wyrządzić szkodę majątkową w SRK SA miał odstąpić od formułowania zastrzeżeń do wykonywanych prac w związku z robotami budowlanymi. Łapówkę przyjął od przedstawiciela firmy wykonującej usługi dla SRK SA – informuje Prokuratura Krajowa.

Mężczyznę ujęto w pobliżu Stadionu Polonii Bytom. Z ustaleń śledczych CBA wynika, że był to dopiero początek planowanej dalszej „współpracy”. Śledztwo jest rozwojowe – dodaje CBA.

Zatrzymany został doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia przestępstw korupcyjnych. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec Dariusza K. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” w Bytomiu działała od 1881 do 2015 r. W 2015 r. przeszła w stan całkowitej likwidacji i została przejęta przez SRK SA. Ta jednoosobowa spółka Skarbu Państwa pieniędzmi podatników realizuje likwidację polskiego górnictwa węgla kamiennego.