Krynica Forum, panel „Transformacja energetyczna gwarantem bezpieczeństwa?”. Fragment dyskusji, z udziałem Karola Wolffa, Dyrektora Biura Strategii i Projektów Strategicznych, PKN ORLEN. Moderatorem panelu jest Ewelina Kasprzyk z Instytutu Kościuszki.