fbpx
środa, 29 maja, 2024
Strona głównaKryształyKryształy 2022Nominacje w kategorii „Samorząd przyjazny przedsiębiorcom"

Nominacje w kategorii „Samorząd przyjazny przedsiębiorcom”

W najbliższy poniedziałek podczas uroczystej gali poznamy laureatów konkursu Kryształy Polskiej Gospodarki 2022 organizowanego przez redakcję „Forum Polskiej Gospodarki”. Do ścisłego finału w kategorii SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCOM Kapituła Konkursu nominowała siedem podmiotów.

O samym konkursie Kryształy Polskiej Gospodarki więcej piszemy TUTAJ I TUTAJ. Poniżej lista nominowanych finalistów w kategorii SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCOM:

 • URZĄD MIASTA GLIWICE (prezydent Adam Neumann)

Wyjątkowy kapitał ludzki, nowoczesna gospodarka oparta na najnowszych technologiach, współpraca na linii nauka – przemysł – samorząd oraz doskonała infrastruktura – dzięki tym zasobom Gliwice stały się jednym z liderów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jednym z czołowych miast kraju. W Gliwicach konsekwentnie budowany jest przyjazny klimat zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych i najmniejszych firm. W efekcie od lat potencjał miasta budują nowoczesne firmy i przedsiębiorstwa, otwarte na wyzwania i innowacje. Część z nich działa w gliwickiej podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, w której zainwestowano już ponad 10 mld zł. Nominacja Gliwicom należy się też za powołanie do życia Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach której realizowanych jest wiele projektów proprzedsiębiorczych. Na wyróżnienie zasługuje m.in. program wsparcia osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej „Na swoim”, który rozpoczął się w 2020 r. i trwał do końca sierpnia 2022 roku. Celem projektu było wsparcie lokalnej przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gliwic powyżej 30. roku życia poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z zapewnieniem wsparcia szkoleniowego oraz wsparcia pomostowego i utrzymanie rozpoczętej działalności przez co najmniej 12 miesięcy.

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (marszałek Grzegorz Schreiber)

Łódzkie jest jednym z najprężniej rozwijających się gospodarczo regionów naszego kraju. To zasługa działających na tym obszarze przedsiębiorców, ale również profesjonalnego wsparcia, jakie Urząd Marszałkowski w Łodzi przy współpracy z instytucjami finansowymi udziela regionalnym firmom. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na wyróżnienie zasługuje z dwóch powodów. Pierwszym jest Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego – podmiot dysponujący środkami pozwalającymi budować trwały mechanizm wsparcia przedsiębiorczości, dzięki którym można skutecznie minimalizować skutki nieprzewidzianych wydarzeń, a także dbać o systematyczny rozwój. Drugi to organizacja Europejskiego Forum Gospodarczego – jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju. Przez lata zyskało ono odpowiednią rangę, stając się idealną platformą do nawiązywania kontaktów biznesowych, pozyskiwania klientów, miejscem wymiany opinii i doświadczeń. W ramach EFG przyznawana jest też Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”. To prestiżowe wyróżnienie dla przedsiębiorców, którzy w spektakularny sposób przyczyniają się do rozwoju regionu łódzkiego, realizują innowacyjne projekty, odnoszą sukcesy na rynku międzynarodowym, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek województwa oraz inspirują i stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.

 • URZĄD MIASTA LUBLINA (prezydent Krzysztof Żuk)

Lublin przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej gospodarczej historii. To coraz bardziej nowoczesny, wyspecjalizowany w wielu branżach gospodarczy ekosystem. Jego filarami są innowacyjność, potencjał i kwalifikacje kapitału ludzkiego, wysoka jakość życia oraz dobre otoczenie do prowadzenia biznesu, a przy tym inteligentny rozwój. Kompleksowe działania w tym zakresie przewiduje uchwalona w styczniu 2022 r. Strategia Lublin 2030. Oddziałują one na rynek pracy i procesy zmniejszające negatywne skutki zjawiska wykluczenia społecznego. W jej ramach Lublin animuje i rozwija inicjatywy skierowane do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz do małych firm. Prowadzone są również projekty w szczególności dedykowane sektorowi przemysłów kreatywnych – jako jeden z elementów ekosystemu przedsiębiorczości ma on duży wpływ na gospodarkę całego kraju. Szacuje się, że odpowiada za ponad 6 proc. wartości dodanej wytworzonej w Polsce. Miasto realizuje również projekt „Przedsiębiorczy Lublin”, który obejmuje wszystkie działania Urzędu Miasta na rzecz wspierania lubelskiego ekosystemu przedsiębiorczości. W jego ramach realizowane są zadania z zakresu wsparcia przedsiębiorców (konkurs „Kreatywne przemiany”, wymiany szyldów, szkolenia, pomoc w znalezieniu lokali użytkowych i uzyskaniu finansowania działalności), budowy postaw przedsiębiorczych (wykłady w szkołach, „Przedsiębiorcze dzieciaki”), a także wspierania rozwoju ekosystemów przedsiębiorczych i klastrów – tzw. lubelskich wyżyn (Lubelska Wyżyna IT, Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa), startupów (Creative Business Cup) oraz przemysłów kreatywnych (Dzielnica kreatywna). Lublin bierze również udział w międzynarodowych projektach wsparcia przedsiębiorczości, takich jak CreArt, RCIA czy Creative Spirits, które polegają na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, przygotowaniu i realizacji miejskich strategii oraz podnoszeniu jakości i skuteczności narzędzi polityki Funduszy strukturalnych.

 • STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU (starosta Waldemar Trelka)

Powiat radomski rozwija zasoby ludzkie dla biznesu poprzez doskonalenie edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb przemysłu BCU. Buduje integrator gospodarczy oraz planuje działania na rzecz rozwoju taniej energetyki poprzez stworzenie klastra fotowoltaicznego, który dla biznesu będzie obniżał koszty energii.

 • STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE (starosta Adam Pawluś)

Powiat jasielski pełni rolę integratora dla przedsiębiorców i gmin. Działa poprzez inwestycje lokalne. Wspiera biznes lokalny oraz godnie dba o wizerunek Powiatu.

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (marszałek Jarosław Stawiarski)

Województwo lubelskie silne działa na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego oraz lokalnych przedsiębiorstw MŚP. Uskutecznia działania promocyjne nakierowane na inwestycje szczególnie dla rynku lokalnego.

 • STAROSTWO POWIATOWE W PLESZEWIE (starosta Maciej Wasielewski)

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie – przy wsparciu starostwa i miasta Pleszewa – zlecił wykonanie dwóch ważnych badań, które miały być bazą do przeprowadzenie przyszłej reformy szkolnictwa zawodowego, a przynajmniej wytyczenia nowych kierunków działań. Wnioski były wówczas stanowcze: odchodzenie – de facto przez minione dekady – od nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych – kosztem np. wybierania przez uczniów liceum, często „dla samej matury”, spowodowało ogromny deficyt fachowców na rynku pracy. Stąd konieczne zmiany – swoiste odwrócenie proporcji i doprowadzenie do powrotu nauczania zawodowego w powiecie pleszewskim. Wśród propozycji m.in. uruchomienie w naszych szkołach kształcenia właśnie w tych kierunkach, w których dziś jest deficyt na rynku pracy. Ponadto ważne są inne, choćby małe kroki – jak np.  zwiększenie liczby godzin przedmiotów zawodowych w szkole czy powrót do tradycji nagradzania przedsiębiorców i mistrzów, którzy szkolą młodych. Osobną kwestią są także zachęty młodych do wybierania danego zawodu, także w wymiarze finansowym już na etapie kształcenia.

ZOBACZ FINALISTÓW KATEGORII ZIELONE INNOWACJE

KAPITUŁA KONKURSU

  • Andrzej SADOWSKI – prezydent Centrum im. Adama Smitha
  • Zbigniew KRYSIAK – przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana
  • Konrad RACZKOWSKI – prorektor ds. finansowych, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW
  • Zdzisław SOKAL – doradca społeczny Prezydenta RP
  • Krzysztof PRZYBYŁ – prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
  • Grzegorz TOMASZEWSKI – prezes zarządu Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.
  • Piotr HOFMAN – wiceprezes zarządu Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.
  • Bartosz TOMCZYK – wiceprezes zarządu Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.

 

Patronat Telewizyjny

tvp

Patroni Honorowi II edycji konkursu Kryształy Polskiej Gospodarki:

Krzysztof Budka
Krzysztof Budka
Redaktor naczelny magazynu „Forum Polskiej Gospodarki" oraz serwisu FPG24.PL. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem. Pracę w tym zawodzie rozpoczął podczas studiów pod koniec lat 90. jako reporter w telewizji Puls przy programie „Raport Specjalny". Pisał do działu politycznego w dzienniku „Życie", a następnie na ponad dekadę związał się z „Przeglądem Sportowym", gdzie był m.in. wydawcą, szefem działu Piłka Nożna oraz kierownikiem magazynu „Tygodnik Przeglądu Sportowego: Tempo". Współtworzył serwis internetowy FUTBOLFEJS.PL., a także prowadził audycję Liberator w Radiu Dla Ciebie. Zwycięzca Wielkiego Testu Piłkarskiego Biało-Czerwoni w TVP1 w 2012 roku.

INNE Z TEJ KATEGORII

Kryształy Polskiej Gospodarki: GRUPA AZOTY – laureat w kategorii NAGRODA REDAKCJI

Prezentujemy zwycięzców II edycji konkursu KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI 2022. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ufficio Primo w Warszawie, dziewięcioro laureatów odebrało wyjątkowe statuetki z zielonego złota. Jedna ze statuetek w kategorii NAGRODA REDAKCJI trafiła do Grupy Azoty za projekt Polimery Police. Nagrodę, którą wręczył wiceprezes Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. Piotr Hofman, odebrał wiceprezes Grupy Azoty S.A. Grzegorz Kądzielawski.

Kryształy Polskiej Gospodarki: ANDRZEJ BIEŃCZAK – laureat w kategorii NAGRODA REDAKCJI

Prezentujemy zwycięzców II edycji konkursu KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI 2022. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ufficio Primo w Warszawie, dziewięcioro laureatów odebrało wyjątkowe statuetki z zielonego złota. Jedna ze statuetek w kategorii NAGRODA REDAKCJI trafiła do Andrzeja Bieńczaka, przedsiębiorcy, filantropa, prezesa firmy Eleo Development, założyciela Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie.

Kryształy Polskiej Gospodarki: laureat w kategorii OSOBOWOŚĆ ROKU

Prezentujemy zwycięzców II edycji konkursu KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI 2022. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ufficio Primo w Warszawie, dziewięcioro laureatów odebrało wyjątkowe statuetki z zielonego złota. W kategorii OSOBOWOŚĆ ROKU statuetka trafiła do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Nagrodę, którą wręczył prezes wydawnictwa Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. Grzegorz Tomaszewski, w imieniu laureata odebrał sekretarz stanu w MAP Andrzej Śliwka.

INNE TEGO AUTORA

Dwa filary kompleksowej polityki mieszkaniowej [WYWIAD]

Skuteczna polityka mieszkaniowa powinna łączyć w sobie dwa bardzo ważne elementy: uczciwy i atrakcyjny kredyt hipoteczny oraz projekt budowy mieszkań na wynajem. W jaki sposób? Wyjaśniają to nasi eksperci – Krzysztof Czerkas i Krzysztof Oppenheim.
11 MIN CZYTANIA

Sektor MŚP musi mówić jednym głosem

Trwa proces budowy dużego środowiska polskich przedsiębiorców z sektora MŚP – pełnych zrozumienia swojej ogromnej wartości, tożsamości i swoich praw. Środowiska, które już niedługo będzie mogło mówić jednym głosem, którego żadna władza nie będzie mogła zlekceważyć – mówi nam Adam Abramowicz. Rozmawiamy u progu końca jego sześcioletniej kadencji w roli rzecznika MŚP.
9 MIN CZYTANIA

Polskie prawo pracy trzeba napisać od nowa [WYWIAD]

Prawo karne dotyczy 1 proc. obywateli, prawo cywilne – 10 proc., natomiast prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczy nas wszystkich. Dlatego o tę gałąź prawa powinno się szczególnie dbać. A mamy przestarzały, nieczytelny i nieprzejrzysty Kodeks pracy – mówi nam mec. Waldemar Gujski, jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych prawników zajmujących się prawem pracy.
11 MIN CZYTANIA