Krajowa Izba Biur Rachunkowych ostrzega pracowników kadrowych i księgowych, że zwrot zaliczek pobranych przez Polski Ład może być niezgodny z prawem, mimo że 7 stycznia rozporządzenie w tej sprawie wydało Ministerstwo Finansów.

Pexels.com

KIBR zaprezentowała w tej sprawie stanowisko dra hab. Adama Bartosiewicza, radcy prawnego specjalizującego się w prawie podatkowym, który uważa, że rządowe rozporządzenie „zostało wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego” i „w istocie nie przedłuża terminów, tylko ustanawia nowy alternatywny sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy”. Ekspert tłumaczy, że rozporządzenie nie może dotyczyć części zaliczki, a jej całości oraz „przedłużenie musi wskazywać na konkretny dzień (termin), a nie warunek”. W podsumowaniu opinii Bartosiewicz podkreśla, że norma określona w par. 4 rozporządzenia jest bezprzedmiotowa, ponieważ obowiązek płatnika został w całości wykonany i pobrana zaliczka jest wierzytelnością organu podatkowego, więc nie można przedłużyć terminu jej poboru, bo ten już upłynął.

W związku z powyższym KIBR stoi na stanowisku, że do momentu „wyjaśnienia sytuacji na gruncie prawnym nie jest wskazane podejmowanie działań zmierzających do korekt list płac”. Jednocześnie KIBR poinformował, że przekazał swoje wątpliwości do resortu finansów, ale też wezwał Ministra Finansów do przeproszenia wszystkich kadrowych i księgowych w Polsce za obwinianie ich o zły pobór zaliczek.

Poprzedni artykułPolski Ład jako produkt papugowania nie od tych, od których trzeba
Następny artykułMF tłumaczy wątpliwości dotyczące ulgi dla klasy średniej