W 2022 roku w Polsce zarejestrowano 1,7 miliona umów o dzieło.

Pexels.com

Według najnowszych informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym 2022 r. przekazano 1,17 mln formularzy RUD (służących do przekazywania danych o umowach o dzieło), które dotyczyły ponad 1,7 mln umów o dzieło. Formularze złożyło 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (ok. 97 proc.) to płatnicy składek.

W 2022 r. do ZUS trafiło o 33,9 tys. więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale zgłoszono na nich o 15,8 tys. mniej umów o dzieło. W sumie w 2022 r. na umowach o dzieło pracowało 342,6 tys. osób. W większości przypadków umowy takie zawierane są na okresy nie dłuższe niż 9 dni. Najczęściej umowę o dzieło wykonywali mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat.

– Z danych ZUS wynika, że umowy o dzieło zgłaszane są przede wszystkim przez płatników składek. Najczęściej są to podmioty prowadzące działalność naukową i techniczną oraz w zakresie informacji i komunikacji, zgłaszające do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 9 ubezpieczonych – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. – Najczęściej osoby wykonujące umowę o dzieło zamieszkują w województwie mazowieckim, a największą grupę wykonawców stanowią osoby w wieku 30-39 lat. Jednocześnie umowy o dzieło zawierane są częściej z mężczyznami. W przypadku cudzoziemców wykazywanych w formularzach RUD, największą grupę stanowią obywatele Ukrainy.

Najwięcej płatników składek, który zgłaszali umowę o dzieło, miało nie więcej niż 9 ubezpieczonych i w 2022 r. stanowili oni ok. 58 proc. ogółu płatników zgłaszających umowy o dzieło. Tego typu forma umowy cywilnoprawnej jest najpopularniejsza w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (19,61 proc.); informacji i komunikacji (19,29 proc.); działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (13,41 proc.); edukacji (12,56 proc.) oraz w pozostałej działalności usługowej (10,97 proc.).

Liczba umów o dzieło zawarta z cudzoziemcami wyniosła 55,1 tys., co stanowi 3,23 proc. zawartych umów o dzieło. Najczęściej byli to obywatele: Ukrainy – 42,73 proc., Białorusi – 16,70 proc. i Niemiec – 3,90 proc.

PAP

Poprzedni artykułBranża magazynowa bije rekordy
Następny artykułOto plany firm na najbliższe miesiące