Znane są już limity podatkowe na przyszły rok. Chodzi o te wartości, które w ustawach m.in. podatkowych są określone w euro i należy je przeliczyć na złote po kursie NBP ogłaszanym pierwszego roboczego dnia października roku poprzedniego.

xuuxuu/Pixabay

Sytuacja związana z kursami walut w ostatnim czasie jest daleka od stabilnej. Obserwujemy bowiem znaczne spadki wartości złotego, co oznacza, że za daną walutę trzeba zapłacić więcej. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w przypadku kursu euro, a ten jest ważny dla rozliczeń podatkowych. W przepisach podatkowych np. w ustawach o podatkach dochodowych, ale i w ustawie o VAT, i także w ustawie o rachunkowości mamy określone pewne instytucje, definicje bądź preferencje, które są w określony sposób limitowane. Przykładowo – małym podatnikiem jest podatnik, którego przychody w danym roku nie przekroczą określonego w euro limitu. Aby poznać wartość tego i innych limitów w złotych na 2023 rok trzeba go przeliczyć po średnim kursie NBA ogłoszonym 3 października (pierwszy roboczy dzień października w 2022 r.) Tego dnia euro kosztowało 4,8272 (tabela nr 191/A/NBP/2022). Rok wcześniej było to 4,5941. Wzrost kursu euro w porównaniu do roku 2021 oznacza, że w 2023 wszystkie limity podatkowe wzrosną.

Definicja małego podatnika

Pierwszy limit, na który warto zwrócić uwagę dotyczy instytucji małego podatnika. Jest on określony w przepisach o podatkach dochodowych i w przepisach o podatku od towarów i usług. Mali podatnicy mają prawo korzystać z pewnych preferencji, np. jednorazowej amortyzacji.

Zgodnie z przepisami małym podatnikiem jest ten, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro, czyli dla roku 2023 będzie to 9 654 000 zł (obecnie jest to 9 188 200 zł). Nastąpi tu wzrost o 465 800 zł.

W przepisach VAT małym podatnikiem jest ten u kogo wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro, tj. 5 793 000 zł (obecnie jest to 5 513 000 zł). Tu wzrost wyniesie 280 000. Ale uwaga, resort finansów ma plan, aby i tu limit podnieść do 2 mln euro. Propozycja ta jest zawarta w pakiecie zmian w VAT w ramach SLIM VAT 3. Jeśli faktycznie limit ten zostanie zwiększony wówczas limit małego podatnika w VAT w 2023 roku wyniesie 9 654 000 zł.

Zalety z amortyzacji

Mali podatnicy mają prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Przepisy precyzują, że mali podatnicy mogą ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów wydatki na nabycie (lub wytworzenie) środków trwałych z grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w 2023 roku równowartości 50 tys. euro, czyli 241 tys. zł (dziś jest to 230 tys. zł). Będzie to zatem wzrost o 11 tys. zł.

Ryczałt w granicach limitu

Również przepisy ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym wskazują na limit, od przekroczenia którego zależy opcja rozliczeń na zasadach ryczałtu. Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych będą miały prawo w 2023 do opodatkowania ryczałtem, jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej za rok 2022 nie przekroczy 2 mln euro, czyli 9 654 000 zł (obecnie 9 188 200 zł). Zatem i tu mamy wzrost na poziomie 465 800 zł.

Zasady rachunkowości

Jeszcze jeden istotny dla przedsiębiorców limit dotyczy obowiązkowego prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia pełnej księgowości od 2023 r. zobowiązane są podmioty wskazane w tej ustawie, których przychody za 2022 r. wyniosły co najmniej 2 mln euro, czyli 9 654 000 zł (obecnie jest to 9 188 200 zł). Nastąpi więc wzrost o o 465 800 zł w porównaniu z obecnym limitem. Dotyczy to osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, przedsiębiorstw w spadku oraz spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Poprzedni artykułJest źle, będzie gorzej
Następny artykułChiny i Arabia Saudyjska mają w kieszeni atomowe mocarstwo