fbpx
piątek, 1 grudnia, 2023
Strona głównaKrajLewica chce jeszcze bardziej uprzywilejować związkowców

Lewica chce jeszcze bardziej uprzywilejować związkowców

Przygotowany przez posłów Lewicy projekt ustawy, w którym zaproponowano zwiększenie ochrony działaczy związków zawodowych przed zwolnieniami z pracy, trafił do Sejmu.

W projekcie posłowie Lewicy proponują wprowadzenie możliwości nałożenia przez sąd na pracodawcę obowiązku zatrudnienia związkowca zwolnionego bez zgody zarządu organizacji związkowej oraz instytucji odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie stosunku pracy.

Ponadto sąd mógłby zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudniania danego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Takie żądanie ze strony pracownika byłoby rozpatrywane na posiedzeniu jawnym i w terminie do 4 tygodni.

Co więcej, w projekcie zaproponowano przepis, zgodnie z którym gdy pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedział pracownikowi albo z którym rozwiązał stosunek prawny, sąd, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, przywracając pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub orzekając o odszkodowaniu, w wyroku nakłada na pracodawcę obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Świadczenie to miałoby wynieść od 48 do 96 miesięcznych wynagrodzeń pracownika liczonych jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

„Zaproponowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca możliwość nałożenia przez sąd na pracodawcę obowiązku zatrudnienia pracownika, o którym mowa w art. 32 ustawy o związkach zawodowych oraz przewidująca instytucję odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie stosunku pracy zapewni zatem realną i skuteczną ochronę pracowników związkowych przed bezprawnymi działaniami pracodawców oraz wypełni funkcjonującą od lat w tym zakresie lukę prawną” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Tomasz Cukiernik
Tomasz Cukiernik
Z wykształcenia prawnik i ekonomista, z wykonywanego zawodu – publicysta i wydawca, a z zamiłowania – podróżnik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorem książek: Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka (2004) – II wydanie pt. Wolnorynkowa koncepcja państwa (2020), Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa (2005), Socjalizm według Unii (2017), Witajcie w cyrku (2019), Na antypodach wolności (2020), Michalkiewicz. Biografia (2021) oraz współautorem biografii Korwin. Ojciec polskich wolnościowców (2023) i 15 tomów podróżniczej serii Przez Świat. Aktualnie na stałe współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Forum Polskiej Gospodarki” (i z serwisem FPG24.PL) oraz tygodnikiem „Do Rzeczy”.

INNE Z TEJ KATEGORII

„Nie” dla cyfrowego euro

Politycy Konfederacji wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec planów ewentualnego wprowadzenia cyfrowego euro w Polsce.
< 1 MIN CZYTANIA

Jak Polacy wspierają potrzebujących w święta

W 2022 r. aż 85 proc. Polaków planowało wspierać potrzebujących w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym. Z każdym rokiem rośnie nie tylko liczba akcji świątecznych, ale również skala niesionej pomocy.
2 MIN CZYTANIA

Polska zaskarżyła Niemcy w TSUE

Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na Niemcy w sprawie niedopełnienia przez ten kraj obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Czy Polska będzie blokować członkostwo Ukrainy w UE?

Poseł PSL Marek Sawicki postawił Ukrainie warunek, że jeśli nie przestanie dyskryminować polskich firm transportowych, to Polska będzie blokować członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.
2 MIN CZYTANIA

„Nie” dla cyfrowego euro

Politycy Konfederacji wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec planów ewentualnego wprowadzenia cyfrowego euro w Polsce.
< 1 MIN CZYTANIA

Jak Polacy wspierają potrzebujących w święta

W 2022 r. aż 85 proc. Polaków planowało wspierać potrzebujących w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym. Z każdym rokiem rośnie nie tylko liczba akcji świątecznych, ale również skala niesionej pomocy.
2 MIN CZYTANIA