Posłowie Lewicy przedstawili projekt ustawy, zgodnie z którym podstawowa stawka podatku VAT ma zostać obniżona z 23 proc. do 15 proc.

Zgodnie z projektem ustawy proponuje się obniżenie podstawowej stawki podatku VAT od 1 lipca br. do 20 proc., a następnie co roku o jeden punkt procentowy. Ostatecznie od 2027 r. podstawowa stawka tego podatku miałaby mieć wysokość 15 proc., czyli tyle ile dopuszcza Unia Europejska.

Zmiana ma kosztować budżet państwa ok. 20 mld zł w ciągu 8 lat.

W uzasadnieniu do projektu posłowie Lewicy argumentują, że „obniżenie podatku VAT spowoduje spadek cen wszystkich towarów i usług ze względu na bezpośredni efekt spadku stawki opodatkowania większości z nich oraz spadek kosztów produkcji pozostałych towarów i świadczenia pozostałych usług. W każdym roku odnotowane zostanie zmniejszone przeciętne opodatkowanie sprzedaży towarów i usług, co wpłynie pozytywnie na budżety gospodarstw domowych”. Ponadto „wejście w życie proponowanego projektu ustawy pozytywnie wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców”.

Zdaniem projektodawców aktualny podatek VAT „jest niesprawiedliwy i nieefektywny. Wysoka stawka podstawowa była uzasadniana recesją wywołaną przez skutki globalnego kryzysu gospodarczego, a później kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Po ustąpieniu skutków wymienionych kryzysów ustawodawca nie cofnął czasowych rozwiązań. Co więcej, w obliczu podwyższonej inflacji oraz w warunkach zwiększonych przychodów budżetowych z tytułu podatku VAT, ustawodawca nadal nie zmienił regulacji. Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że obniżka podatku od towarów i usług jest konieczną zmianą z punktu widzenia obrotu gospodarczego, równowagi fiskalnej oraz budżetów gospodarstw domowych”.

Poprzedni artykułKontrakty publiczne zagrożone na skutek wysokiej inflacji?
Następny artykułZłota podszewka niezależności