Inspirujące dyskusje, wybitni prelegenci ze świata biznesu i nauki, przedstawiciele największych firm. Przed nami 15. edycja Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022, jednego z największych wydarzeń promocyjno-gospodarczych w Polsce. W tym roku Forum odbędzie się w dn. 14-16 grudnia.

Europejskie Forum Gospodarcze na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych imprez gospodarczych w kraju. Zyskało już odpowiednią renomę, stając się idealną przestrzenią do nawiązywania kontaktów biznesowych, pozyskiwania klientów, miejscem wymiany opinii i doświadczeń. Forum to wydarzenie, gdzie promuje się innowacje w biznesie oraz integruje środowiska gospodarcze, naukowe, samorządowe i rządowe. To przestrzeń, gdzie toczy się otwarta dyskusja. To wreszcie znakomita okazja do poszerzenia relacji biznesowych.

W erze innowacji
Tematem przewodnim tegorocznej, jubileuszowej edycji EFG będzie biznes w erze innowacji. Wśród prelegentów będzie można posłuchać ekspertów z całego świata, w tym członków grupy politycznej Europejskiego Komitetu Regionów – Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której skład wchodzi ponad 60 eurodeputowanych z 15 krajów UE. Uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora MŚP, przedyskutować możliwości podwyższenia poziomu handlu zagranicznego poprzez m.in. nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami zagranicznymi oraz pozyskiwanie informacji na temat nowych rynków zbytu. Nie zabraknie również tematów wykorzystania i rozwoju innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych sposobów zarządzania firmą. Dlaczego tegoroczna edycja EFG w głównej mierze poświęcona będzie innowacjom? Nie ma wątpliwości, że jednym z kluczowych zagadnień, z którymi polskie firmy będą się musiały zmierzyć w najbliższych latach, jest kwestia podniesienia innowacyjności całej naszej gospodarki. Musimy poszukiwać trwałych przewag konkurencyjnych, których źródłem w ogromnej mierze są właśnie innowacje. W ten sposób możemy wejść na ścieżkę zdrowego wzrostu gospodarczego opartego na inwestycjach w najnowsze technologie.

Rozwiązania na tacy
Dlatego w trakcie tegorocznej edycji EFG poruszonych zostanie wiele tematów dedykowanych wyzwaniom, przed którymi stoją dziś przedsiębiorcy, szczególnie w kontekście rozwoju technologii cyfrowych. To niezwykle ważne, gdy wciąż zmagamy się z postpandemiczną rzeczywistością i kryzysem energetycznym spowodowanym sytuacją geopolityczną na wschodzie Europy. – Nie warto wyważać otwartych drzwi. Na Europejskim Forum Gospodarczym nowe rozwiązania podajemy na tacy. Wystarczy otworzyć się na nowe myślenie w biznesie – zachęca do uczestnictwa w wydarzeniu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Partner główny:

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

Poprzedni artykułSamochody będą drożeć
Następny artykułInformatyczna ucieczka do przodu? Przedsiębiorcy stawiają na cyfryzację