Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej krytycznie odniosło się do ustawy o zamrożeniu cen energii.

inwestycje w offshore - grafika wpisu

Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej ustawa o zamrożeniu cen negatywnie wpłynie na rozwój odnawialnych źródeł energii. Poza tym stowarzyszenie w specjalnym oświadczeniu zauważyło, że rząd nie skonsultował zmian z branżą. Jednocześnie PSEW podkreśliło, że rozumie starania rządu w celu ograniczenia cen prądu.

„Cała branża jest jednak mocno zaniepokojona faktem, że projekt ten nie podlegał konsultacjom publicznym, co uniemożliwiło wielu branżowym organizacjom przedstawienia swoich uwag i rekomendacji. Przez to przyjęta ustawa nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które projektodawca powinien wziąć pod uwagę, co może poważnie zaszkodzić rozwojowi OZE w Polsce” – napisano w oświadczeniu.

Według PSEW przyjęte rozwiązania powinny mieć charakter czasowy i obowiązywać nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Poza tym ustawa powinna chronić rozwój umów cPPA (Corporate Power Purchase Agreement).

„Umowy cPPA, z uwagi na swój charakter, działają na ograniczenie cen energii w horyzoncie długoterminowym, a nie tak jak ustawa do dnia 30 czerwca 2023 r. Obecne rozwiązanie negatywnie wpłynie na rynek umów cPPA, ponieważ wytwórcy – mając na uwadze ryzyko – stracą zainteresowanie zawieraniem tego typu kontraktów, co oznacza, że odbiorcy przemysłowi nie będą mieli możliwości zabezpieczenia ceny energii w długim terminie” – wyjaśniono.

Autorzy oświadczenia wskazali, że trzeba też zmienić podejście do ustalania odpisu na Fundusz z granulacji dobowej na rzecz ustalenia miesięcznego cyklu wyliczenia odpisu, gdyż obecne rozwiązanie może powodować straty po stronie przedsiębiorstw energetycznych. PSEW podkreśliło w końcu, że przyjęta ustawa nie uwzględniła zmian technologicznych z ostatniej dekady.

„Brak możliwości przedstawienia uwag i rekomendacji ze strony branży i kluczowych interesariuszy sprawiło, że przyjęta ustawa w obliczu potrzeby pilnych zmian zawiera znaczące błędy i nie uwzględnia kilku ważnych elementów, które mogą sprawić, że zakładane rezultaty nie zostaną̨ osiągnięte lub koszt ich osiągnięcia będzie niewspółmiernie wysoki” – podsumowali przedstawiciele branży.

Poprzedni artykułCzy polskie spółki giełdowe spłacają długi w terminie?
Następny artykułPolski gigant obuwniczy na skraju upadku