Przedsiębiorcy sektora MŚP, w tym także drobni rolnicy, mogą skorzystać z zamrożonych cen prądu za ostatni miesiąc tego roku oraz za przyszły rok – bez spełniania dodatkowych warunków. Muszą jednak wypełnić stosowne oświadczenie i przesłać je do swojego sprzedawcy prądu i to maksymalnie do końca listopada tego roku, czasu więc zostało już naprawdę niewiele.

Fot. Pixabay

W celu skorzystania z niższej stawki za prąd – w wysokości do 785 zł/MWh (do poziomu 90 proc. zużycia energii), małe i średnie firmy (tj. zatrudniające do 250 pracowników i o rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro lub których suma aktywów bilansu końcowego nie jest wyższa niż 43 mln euro) oraz tzw. podmioty wrażliwe (lista dostępna jest na stronie rządowej) muszą złożyć stosowny wniosek. Termin na złożenie tego wniosku – w postaci oświadczenia – upływa z dniem 30 listopada 2022 r.

Po przekroczeniu 90 proc. zużycia prądu w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. przedsiębiorcy, za wyższe zużycie, zapłacą już po uwolnionej stawce za prąd.

Tańszy prąd także dla rolników

Także producenci rolni, rozliczający się w taryfie „C”, powinni wnioskować o tańszy prąd przez złożenie stosownego oświadczenia, również w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada bieżącego roku – jeśli tylko chcą skorzystać z tej ochrony w postaci ceny maksymalnej 785 zł/MWh.

Stawkę tę ustalono na razie na okres od 1 grudnia 2022 r. do końca roku 2023. Żeby nie było nieporozumienia – wsparcie to nie obejmuje wszystkich rolników, ale – cytujemy: „odbiorców będących producentami rolnymi, będącymi osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności”.

Właściciele gospodarstw rolnych i producenci rolni rozliczający się w taryfie „C” otrzymają gwarancję stałej ceny pod warunkiem jednak, że złożą wniosek (oświadczenie) do swojego sprzedawcy prądu nie później niż do 30 listopada tego roku – warto jeszcze raz o tym przypomnieć.

Oświadczenie – zarówno przedsiębiorcy MŚP nie będący rolnikami, jak i rolnicy – powinni przesłać do swojego sprzedawcy (dostarczyciela) prądu. Jego wzór można pobrać ze strony: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000229901.pdf. Oświadczenie należy oczywiście prawidłowo wypełnić i wysłać w formie papierowej lub elektronicznej (w tym drugim przypadku musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Z kolei rolnicy rozliczający się w taryfie „G”, chcący korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh, muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia o zwiększenie swojego limitu z 2 MWh do 3 MWh. Mają na to już znacznie więcej czasu, bo do 30 czerwca przyszłego roku.

Poprzedni artykułGUS podał dane o wynagrodzeniach
Następny artykułChiny podpisały z Katarem 27-letnią umowę na dostawę gazu