Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) ocenia, że zaproponowana w projekcie pakietu podatkowego nowa forma opodatkowania może mieć negatywny wpływ na stabilność finansową spółek z udziałem Skarbu Państwa – wynika z uwag MAP do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Łączna kwota dopłaty ze strony spółek z domeny Skarbu Państwa miałaby wynieść szacunkowo 379 mln zł.

Fot. Grupa LOTOS

Projekt został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów (RM), trafił do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania. Uwagi MAP zostały przekazane wczoraj.

„Projekt w wersji przedłożonej do rozpatrzenia na RM przewiduje nową, alternatywną formę opodatkowania, tj. minimalny podatek dochodowy w wysokości 10% podstawy opodatkowania, obejmującej w szczególności 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym (przede wszystkim zyski operacyjne), dedykowanej spółkom, a także podatkowym grupom kapitałowym, które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe albo wykazują określony niski wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej (rozumiany jako udział dochodów do przychodów stanowiący nie więcej niż 1%)” – czytamy w stanowisku MAP.

Resort zaznacza, że jest to zupełnie nowe rozwiązanie, które nie było przewidziane w pierwotnej wersji projektu z 26 lipca br. Pojawiło się ono w projekcie w wersji z 5 września br. i nie było poddane konsultacjom publicznym.

„Z analizy przeprowadzonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych wynika, że ta nowa alternatywna forma opodatkowania może mieć negatywny wpływ na stabilność finansową spółek z udziałem Skarbu Państwa” – podano.

Zgodnie z opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów danymi (wg. stanu na 1 czerwca 2021 r.) podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2019 r. wśród podatników rozliczających się indywidualnie (tj. bez uwzględnienia podatkowych grup kapitałowych) należny podatek CIT od spółek z domeny Skarbu Państwa wyniósł 3,2 mld zł, wobec 24,3 mld zł podatku należnego od wszystkich podatników wymienionych w zestawieniu MF.

„Wśród 95 podatników z domeny Skarbu Państwa zidentyfikowanych w Zestawieniu MF, powyższe kryteria spełniło 17 podmiotów (18%). […] Łączna kwota dopłaty ze strony spółek z domeny Skarbu Państwa wg powyższych założeń to szacunkowo 379 mln zł” – czytamy dalej.

Należy wskazać, że oznaczałoby to wzrost łącznego obciążenia CIT spółek z domeny Skarbu Państwa umieszczonych w analizowanej bazie o 12%, podczas gdy średni wzrost obciążenia CIT w całej bazie to 9%. Oznacza to, że proponowane rozwiązanie może proporcjonalnie mocniej dotknąć spółki Skarbu Państwa niż podmioty prywatne, w tym te z kapitałem zagranicznym, podano także.

Symulacja została przeprowadzona na danych za 2019 r. udostępnionych w Zestawieniu MF. Obecnie MAP prowadzi analizy w celu ustalenia bardziej aktualnych szacunków w odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Uwzględniwszy powyższe szacunki, zachodzi potrzeba przemodelowania propozycji nowej alternatywnej formy opodatkowania, tj. minimalnego podatku dochodowego, tak by realizował on przewidziany w uzasadnieniu cel regulacji polegający na „wyeliminowaniu zagranicznej luki CIT, której redukcja stanowi istotne wyzwanie dla organów skarbowych”, a nie uderzał w podmioty o trudnej sytuacji finansowej lub działające w branżach o niskich 3/3 poziomach rentowności, w tym w część spółek z udziałem Skarbu Państwa, zaznaczył resort.

Źródło: ISBnews

Poprzedni artykułWiarygodny wizerunek firmy kluczem do sukcesu
Następny artykułSenat chce zmian w nowelizacji ustawy o OZE