„Strengthening the transfer pricing legal system against tax evasive behaviour” – to nowy, dwuletni projekt reformy regulacji w zakresie cen transferowych, realizowany przez resort finansów wraz ze specjalistami z Europy.

Fot. gov.pl

Resort finansów rozpoczął międzynarodowy projekt, który ma zreformować krajowe regulacje dotyczące cen transferowych. Do inicjatywy przyłączyli się eksperci OECD, Komisji Europejskiej, a także praktycy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA.

Po zakończeniu prac nad projektem mają zostać opracowane rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian w polskich przepisach podatkowych. Po co to wszystko? Aby Polska stała się bardziej konkurencyjna, a także, aby poprawić efektywność elektronicznego raportowania TPR.

Dzięki międzynarodowej współpracy możliwa będzie wymiana dobrych praktyk w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, elektronicznego raportowania i analiz. Polska nawiązała współpracę z pięcioma krajami, które są uznawane za liderów w zakresie konkurencyjności regulacji dotyczących cen transferowych – są to: Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Królestwo Niderlandów i Stany Zjednoczone. Eksperci z tych krajów podzielą się swoimi doświadczeniami oraz rozwiązaniami technologicznymi z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. W projekcie przewidywane są również szkolenia dla pracowników resortu.

Projekt finansowany jest środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej (Instrument Wsparcia technicznego) i został nazwany „Strengthening the transfer pricing legal system against tax evasive behaviour”. Będzie realizowany przez niemal dwa lata. Przez cały czas jego trwania organizowane mają być spotkania podsumowujące poszczególne etapy prac, na których prezentowane będą ich efekty.

Warto wyjaśnić, że Instrument Wsparcia Technicznego (TSI) jest kontynuacją Programu Wspierania Reform Strukturalnych. Jest zarządzany przez Komisję Europejską (DG REFORM), a jego celem jest m.in. wspieranie wysiłków państw członkowskich służących wzmocnieniu ich zdolności instytucjonalnych i administracyjnych oraz skutecznemu wdrażaniu reform, w tym poprzez wymianę dobrych praktyk. Decyzję o przyznaniu wsparcia, po analizie wniosków zgłoszonych przez zainteresowane państwa członkowskie, podejmuje Komisja Europejska.

Wniosek ze strony Polski przygotowany został przez Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów w 2020 r. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską. 19 listopada 2021 r. prace grupy roboczej zostały formalnie rozpoczęte.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Poprzedni artykułElektryfikacja zrujnuje branżę motoryzacyjną
Następny artykułSejm wzywa do reformy EU ETS