Rynek kapitałowy potrzebuje wsparcia, aby mógł się rozwijać. Dlatego też ruszyły prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochroną inwestorów. Drugi etap konsultacji publicznych potrwa do 25 listopada.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do tego projektu ma on na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego. Chodzi przede wszystkim o: eliminację barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym, ochronę klientów instytucji finansowych, ochronę akcjonariuszy mniejszościowych, a także o zwiększenie poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych poprzez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących.

Według pomysłodawców, aby rynek finansowy odzyskał swoją świetność niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowej i przekrojowej nowelizacji ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego. Projekt ustawy przewiduje zmiany w 19 aktach prawnych – zarówno z obszaru podatków, rynku kapitałowego, bankowego, jak i ubezpieczeniowego.

Podstawą Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

Co nowego przyniosą zaproponowane regulacje? Przede wszystkim projekt realizuje postanowienia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Przewidziano w nim np. wprowadzenie jednolitej licencji bankowej, co ma pozwolić na częściowe zniesienie obowiązków administracyjnych wobec banków prowadzących w swoich strukturach działalność maklerską.

W przepisach ma się też znaleźć definicja obligacji rozwojowych, która ma być tożsama z zielonymi obligacjami określonymi przez międzynarodowe Zasady Zielonych Obligacji (Green Bond Principles).

Ponadto w projekcie przewidziano wprowadzenie regulacji dedykowanych funduszom ETF (Exchange-Traded Funds) eliminując obowiązki regulacyjne niekompatybilne z ich modelem funkcjonowania.

Dodatkowo mają zostać wprowadzone przepisy, które pozwolą na rozwój w Polsce pożyczek papierów wartościowych (securities lending).

Interesującą zmianą ma być takie regulowanie rynku kapitałowego, które pozwoli na wyeliminowanie przypadków gold-platingu. Co to takiego? Wspomniana Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego definiuje go jako wdrażanie przepisów prawa Unii Europejskiej w szerszym zakresie, niż jest to minimalnie wymagane. Faktem jest, że polski ustawodawca wiele razy, gdy musi dostosować krajowe regulacje do przepisów wspólnotowych robi to wyjątkowo rygorystycznie i wprowadza rozwiązania znacznie ostrzejsze niż minimum wspólnotowe. Jeśli projektowane przepisy faktycznie zablokują tę tendencję i na polski rynek kapitałowy nie będą nakładane dodatkowe ciężary prawne, administracyjne, organizacyjne i finansowe, które nie są wymagane przez prawo unijne i nie służą jego harmonizacji, jest szansa na likwidację dużej bariery rozwojowej.

Niezbędna likwidacja barier

Przypomnijmy, że Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego została przyjęta przez Radę Ministrów 1 października 2019 r. To dokument, który jest planem rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i opracowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Realizacja Strategii przewidziana została na lata 2019-2023 i obejmuje 90 działań, w tym uproszczenie procedur administracyjnych dla uczestników rynku kapitałowego, zwiększenie płynności tego rynku i efektywności instytucji pośredniczących oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania są efektem porozumienia wypracowanego między MF, KNF, Izbą Domów Maklerskich i Związkiem Banków Polskich. Jeśli zmiany wejdą w życie mają się m.in. zmniejszyć koszty regulacyjne dla wielu uczestników rynku finansowego, co ma przełożyć się na niższe koszty dla ich klientów i inwestorów.

W projekcie przewidziano, że nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od momentu jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, z pewnymi wyjątkami. Ważne są także przepisy przejściowe, które projekt definiuje w sześciu obszarach.

Poprzedni artykułNiepełnosprawni na rynku pracy. Jakie są ich szanse?
Następny artykułBilety na transport publiczny w Niemczech będą pięć razy droższe niż dotychczas