fbpx
niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaFinanseMinisterstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami dla rynku kapitałowego

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami dla rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy potrzebuje wsparcia, aby mógł się rozwijać. Dlatego też ruszyły prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochroną inwestorów. Drugi etap konsultacji publicznych potrwa do 25 listopada.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do tego projektu ma on na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego. Chodzi przede wszystkim o: eliminację barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym, ochronę klientów instytucji finansowych, ochronę akcjonariuszy mniejszościowych, a także o zwiększenie poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych poprzez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących.

Według pomysłodawców, aby rynek finansowy odzyskał swoją świetność niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowej i przekrojowej nowelizacji ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego. Projekt ustawy przewiduje zmiany w 19 aktach prawnych – zarówno z obszaru podatków, rynku kapitałowego, bankowego, jak i ubezpieczeniowego.

Podstawą Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

Co nowego przyniosą zaproponowane regulacje? Przede wszystkim projekt realizuje postanowienia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Przewidziano w nim np. wprowadzenie jednolitej licencji bankowej, co ma pozwolić na częściowe zniesienie obowiązków administracyjnych wobec banków prowadzących w swoich strukturach działalność maklerską.

W przepisach ma się też znaleźć definicja obligacji rozwojowych, która ma być tożsama z zielonymi obligacjami określonymi przez międzynarodowe Zasady Zielonych Obligacji (Green Bond Principles).

Ponadto w projekcie przewidziano wprowadzenie regulacji dedykowanych funduszom ETF (Exchange-Traded Funds) eliminując obowiązki regulacyjne niekompatybilne z ich modelem funkcjonowania.

Dodatkowo mają zostać wprowadzone przepisy, które pozwolą na rozwój w Polsce pożyczek papierów wartościowych (securities lending).

Interesującą zmianą ma być takie regulowanie rynku kapitałowego, które pozwoli na wyeliminowanie przypadków gold-platingu. Co to takiego? Wspomniana Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego definiuje go jako wdrażanie przepisów prawa Unii Europejskiej w szerszym zakresie, niż jest to minimalnie wymagane. Faktem jest, że polski ustawodawca wiele razy, gdy musi dostosować krajowe regulacje do przepisów wspólnotowych robi to wyjątkowo rygorystycznie i wprowadza rozwiązania znacznie ostrzejsze niż minimum wspólnotowe. Jeśli projektowane przepisy faktycznie zablokują tę tendencję i na polski rynek kapitałowy nie będą nakładane dodatkowe ciężary prawne, administracyjne, organizacyjne i finansowe, które nie są wymagane przez prawo unijne i nie służą jego harmonizacji, jest szansa na likwidację dużej bariery rozwojowej.

Niezbędna likwidacja barier

Przypomnijmy, że Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego została przyjęta przez Radę Ministrów 1 października 2019 r. To dokument, który jest planem rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i opracowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Realizacja Strategii przewidziana została na lata 2019-2023 i obejmuje 90 działań, w tym uproszczenie procedur administracyjnych dla uczestników rynku kapitałowego, zwiększenie płynności tego rynku i efektywności instytucji pośredniczących oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania są efektem porozumienia wypracowanego między MF, KNF, Izbą Domów Maklerskich i Związkiem Banków Polskich. Jeśli zmiany wejdą w życie mają się m.in. zmniejszyć koszty regulacyjne dla wielu uczestników rynku finansowego, co ma przełożyć się na niższe koszty dla ich klientów i inwestorów.

W projekcie przewidziano, że nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od momentu jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, z pewnymi wyjątkami. Ważne są także przepisy przejściowe, które projekt definiuje w sześciu obszarach.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami? Dobra wiadomość dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Konsumencka ochrona przedsiębiorców to temat, który zyskuje na znaczeniu w kontekście zmian legislacyjnych oraz rozwoju praktyk handlowych. Tradycyjnie, ochrona konsumentów dotyczyła jedynie osób fizycznych uczestniczących w obrocie prawnym w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. W ostatnich latach obserwuje się jednak tendencję do rozszerzania przepisów ochronnych również na przedsiębiorców – szczególnie tych niezrzeszonych w ramach rozbudowanych struktur spółkowych, którzy często znajdują się w gorszej pozycji negocjacyjnej w relacjach z większymi i wyspecjalizowanymi podmiotami.
5 MIN CZYTANIA

Ceny nadal rosną, chociaż wolniej niż rok temu. Sprawdź, co znajduje się w czołówce drożyzny

Dynamika jednocyfrowego wzrostu cen hamuje kolejny miesiąc z rzędu. W marcu codzienne zakupy w sklepach zdrożały o 2,1 proc. rdr. Tym razem na 17 analizowanych kategorii już tylko jedna zaliczyła dwucyfrową podwyżkę. Poza tym 7 grup towarów wykazało jednocyfrowy wzrost i aż 9 segmentów było na minusie.
3 MIN CZYTANIA

Dwa filary kompleksowej polityki mieszkaniowej [WYWIAD]

Skuteczna polityka mieszkaniowa powinna łączyć w sobie dwa bardzo ważne elementy: uczciwy i atrakcyjny kredyt hipoteczny oraz projekt budowy mieszkań na wynajem. W jaki sposób? Wyjaśniają to nasi eksperci – Krzysztof Czerkas i Krzysztof Oppenheim.
11 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA