Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytania PAP poinformowało, że brak prawa do ulgi klasy średniej w jednym miesiącu nie oznacza, że nie będzie można z niej korzystać w kolejnych.

blokada środków na rachunku vat - grafika wpisu

Chodzi m.in. o przypadek podatnika rozliczającego ulgę dla klasy średniej, którego wynagrodzenie w danym miesiącu jest niższe niż 5701 zł brutto, albo wyższe niż 11 141 zł. „Czy podatnik ten straci prawo do rozliczenia ulgi w kolejnych miesiącach i będzie musiał zwrócić ulgę, którą wykorzystał w poprzednich?” – zapytała PAP.

Ministerstwo odpowiedziało, że w takim przypadku podatnik nie traci ulgi w następnych miesiącach ani w rozliczeniu rocznym, jeśli mieści się w limitach – miesięcznych i rocznych.

„Ulga jest stosowana przez pracodawcę za miesiące, w których pracownik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł. Pracodawca pilnuje limitu rocznego w wysokości 133 692 zł. Po przekroczeniu tego limitu pracodawca nie stosuje ulgi, nawet jeśli w kolejnych miesiącach przychód mieściłby się w przedziale 5701 do 11 141 zł” – wyjaśniło ministerstwo.

Resort poinformował, że aby prawidłowo zastosować ulgę w danym miesiącu należy zsumować wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu w tym miesiącu. „Jeżeli przy pierwszej wypłacie – z uwagi na przychód poniżej progu uprawniającego do ulgi – pracodawca nie zastosował ulgi, a następnie dokonał wypłaty, która pozwala na jej zastosowanie, to przy tej wypłacie oblicza ulgę od łącznego przychodu” – dodano.

Aby zobrazować sytuację MF podało przykład, w którym pierwsza wypłata w miesiącu wynosi 5000 zł – bez ulgi, a druga wypłata w tym samym miesiącu – 2000 zł. „Ulgę oblicza się od zsumowanych przychodów, czyli w tym przypadku 7000 zł. Ulga wynosi 512,35 zł” – wyjaśniono.

Ministerstwo zauważyło, że w odwrotnej sytuacji, gdy ulga została zastosowana przy pierwszej wypłacie, a następnie dokonano drugiej wypłaty, w wyniku której przekroczono przychód uprawniający do jej zastosowania, to przy drugiej wypłacie pracodawca dolicza do dochodu kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

Resort wskazał na przykład, w którym pierwsza wypłata w miesiącu wynosi 7000 zł z ulgą 512,35 zł, a druga wypłata w tym samym miesiącu – także 7000 zł. „Łączna wypłata w danym miesiącu = 14 000 zł (ulga nie przysługuje). Należy dodać do podstawy obliczenia zaliczki (dochodu) przy drugiej wypłacie kwotę ulgi 512,35 zł” – podkreślono.

PAP zapytała również MF o przypadek, w którym małżonkowie rozliczają się wspólnie, ale jeden z nich nie pracuje i nie uzyskuje dochodów, natomiast drugi uzyskuje dochody w wysokości przekraczającej 133 692 zł rocznie. Agencja spytała, czy w takim przypadku, stosując rozliczenie wspólne do dochodów do opodatkowania, możliwe będzie zastosowanie ulgi dla klasy średniej.

Według resortu finansów małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, jeżeli połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi (od 68 412 do 133 692 zł). „Tak będzie np. wtedy, gdy jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie 140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów” – odpowiedziało ministerstwo.

Jak napisał Michał Boroń ministerstwo podkreśliło również, że Polski Ład nie zmienił zasad opodatkowania PIT-em dodatku pielęgnacyjnego.

Resort w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących preferencji dla klasy średniej w ramach Polskiego Ładu skierował na stronę: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/preferencje-dla-klasy-sredniej-polski-lad/

Źródło: PAP

Poprzedni artykułKsięgowi mają łamać prawo za przyzwoleniem rządu?
Następny artykułWEI przewidział problemy z Polskim Ładem