Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przeprowadził przegląd polityki i praktyk zarządzania inwestycjami publicznymi w Polsce – Public Investment Management Assessment (PIMA).

Raport został przygotowany na prośbę Ministerstwa Finansów. Napisano w nim, że nasz kraj zarządza swoją infrastrukturą publiczną w każdej z trzech faz cyklu zarządzania inwestycjami publicznymi, a także ma relatywnie silne instytucje zaangażowane w planowanie, budżetowanie, procedury zamówień i przetargów oraz zarządzanie realizacją projektów.

W raporcie PIMA zawarto również rekomendacje mogące posłużyć Polsce w przygotowaniu reform mających na celu usprawnienie system zarządzania inwestycjami publicznymi. Ocena została również dostosowana do potrzeb naszego kraju.

„PIMA przedstawia kilka zaleceń dotyczących poprawy ww. procesów inwestycyjnych w Polsce. Obejmują one wzmocnienie procesów zarządzania inwestycjami publicznymi m.in. dot. udoskonalenia procesów oceny projektów, wzmocnienie nadzoru nad spółkami publicznymi i partnerstwami publiczno-prywatnymi, zapewnienia kompleksowego i spójnego ujęcia inwestycji publicznych, wprowadzenia standardowych kryteriów wyboru projektów oraz usprawnienia systemów informatycznych związanych z zarządzaniem inwestycjami publicznymi” – podkreślono w komunikacie polskiego resortu finansów.

Raport PIMA może zostać przygotowany na wniosek każdego kraju członkowskiego MFW. Ewaluacji w jego ramach podlegają instytucje zaangażowane w podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji publicznych na trzech etapach: planowanie, alokacja i implementacja.

Poprzedni artykułOtwarta bankowość daje przedsiębiorcom nowe możliwości
Następny artykułPrzedsiębiorcy mają receptę na obniżenie inflacji w pół roku