fbpx
środa, 6 grudnia, 2023
Strona głównaFinanseMilionowe nieprawidłowości w PARP

Milionowe nieprawidłowości w PARP

Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się uchybień w działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nieprawidłowości wystąpiły w procesach monitorowania, kontrolowania i rozliczania projektów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Jak informuje NIK, w jednostkowych przypadkach waga nieprawidłowości była znaczna. Do zakończenia kontroli PARP nie wydała trzech decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu środków na łączną kwotę ponad 5 mln zł, choć od dnia upływu terminu na zwrot środków w skrajnym przypadku minęło ponad 470 dni. Ponadto PARP nie przeprowadziła kontroli projektu, pomimo sygnałów płynących z Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury Krajowej w związku z podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych przez beneficjenta.

PARP uczestniczy w realizacji programów operacyjnych z udziałem dotacji unijnych. Program Operacyjny Polska Wschodnia jest jednym z programów realizowanych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

NIK zidentyfikowała trzy projekty (spośród pięciu objętych szczegółowym badaniem), w których po wypowiedzeniu przez Agencję umów o dofinansowanie ze skutkiem natychmiastowym oraz braku dobrowolnego zwrotu środków na wezwanie, PARP nie podejmowała niezwłocznie czynności zmierzających do wydania decyzji w sprawie zwrotu środków (co przewidywały przepisy ustawy o finansach publicznych).

W trzech badanych projektach od dnia upływu terminu na zwrot środków minęło od 173 do 473 dni, a od dnia wszczęcia postępowania od 67 dni do 273 dni. Skutkiem tych działań było niewydanie decyzji zobowiązujących do zapłaty należności w łącznej wysokości ponad 5 mln zł wraz z odsetkami. W jednym przypadku, mimo uzyskania od Centralnego Biura Śledczego Policji, a następnie z Prokuratury Krajowej sygnałów wskazujących na możliwość wystąpienia nieprawidłowości w dofinansowanym projekcie, PARP nie podjęła czynności w zakresie ich weryfikacji, co było niezgodne z zapisami Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w POPW 2014–2020.

Tomasz Cukiernik
Tomasz Cukiernik
Z wykształcenia prawnik i ekonomista, z wykonywanego zawodu – publicysta i wydawca, a z zamiłowania – podróżnik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorem książek: Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka (2004) – II wydanie pt. Wolnorynkowa koncepcja państwa (2020), Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa (2005), Socjalizm według Unii (2017), Witajcie w cyrku (2019), Na antypodach wolności (2020), Michalkiewicz. Biografia (2021) oraz współautorem biografii Korwin. Ojciec polskich wolnościowców (2023) i 15 tomów podróżniczej serii Przez Świat. Aktualnie na stałe współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Forum Polskiej Gospodarki” (i z serwisem FPG24.PL) oraz tygodnikiem „Do Rzeczy”.

INNE Z TEJ KATEGORII

Nowe środki na wsparcie małych i średnich firm

Na razie pieniądze z Unii przeznaczone będą na cyfryzację, tak zwaną zieloną transformację oraz zrównoważony rozwój. Ogromna popularność jednego z programów wsparcia firm MŚP pokazuje, że na granty czekają także rolnicy indywidualni.
3 MIN CZYTANIA

Polacy zauważają zagrożenie oszustwami finansowymi

Zdecydowana większość dorosłych Polaków zauważa, że w ostatnich latach nastąpił wzrost zagrożenia ze strony oszustów finansowych.
2 MIN CZYTANIA

Europejczycy wydają i oszczędzają coraz więcej

W 2022 roku wzrosły wydatki na towary i usługi oraz oszczędności gospodarstw domowych w Unii Europejskiej.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Nadchodzi likwidacja samochodów spalinowych!

Podczas sejmowej konferencji prasowej poseł na Sejm Bartłomiej Pejo, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. obrony kierowców oraz poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec planowanej faktycznej likwidacji samochodów spalinowych w Polsce.
2 MIN CZYTANIA

Konfederacja wzywa UE do przywrócenia zezwoleń dla ukraińskich przewoźników

Politycy Konfederacji wraz z przedstawicielami przewoźników protestujących na granicy spotkali się przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, aby wyrazić swoje stanowisko wobec obecnej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej.
< 1 MIN CZYTANIA

Traktują nas jak trzeci świat

Czy niemiecka firma, wykorzystując swoją niemal monopolistyczną pozycję na rynku usług transportowych, niezgodnie z prawem dyskryminuje Polaka poprzez nieudzielenie mu dostępu do tego rynku?
6 MIN CZYTANIA