Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zmiany dotyczą tzw. podatku od dużych korporacji. Z minimalnego podatku dochodowego wyłączone zostaną podmioty o specyficznym profilu działalności, w przypadku których niski poziom dochodowości nie jest związany z unikaniem opodatkowania. Chodzi np. o firmy z branż energetycznej i wydobywczej.

alert podatkowy: wsparcie w zakresie inwestycji - grafika wpisu

Minimalny podatek dochodowy ma być obliczany w skali roku i dotyczyć polskich spółek oraz zakładów podmiotów zagranicznych, które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub wykazują niski (do 1 proc.) wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej. Podstawa opodatkowania będzie mogła być pomniejszana o odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania (wyjątek to ulga na złe długi) oraz dochody zwolnione w SSE albo na podstawie decyzji o wsparciu inwestycji.

Danina wynosić ma 10 proc. podstawy opodatkowania, która będzie co do zasady sumą:

  • 4 proc. wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych;
  • kosztów finansowania dłużnego przekraczających 30 proc. EBITDA, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych;
  • odroczonego podatku dochodowego skutkującego zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty netto;
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług albo praw niematerialnych przekraczających 3 mln zł + 5 proc. EBITDA.

Zgodnie z projektem, który w ubiegłym tygodniu trafił do Sejmu, z nowego podatku wyłączeni zostać mają m.in. podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (przez pierwsze 3 lata działalności), przedsiębiorstwa finansowe oraz firmy, które zanotowały spadek przychodów na poziomie 30 proc. w skali roku. Danina nie obejmie też firm, które nie posiadają spółek zależnych i których wspólnikami są jedynie osoby fizycznie – takie przedsiębiorstwa stanowią w Polsce ok. 90 proc. ogółu podatników podatku CIT.

Teraz w ramach rządowej autopoprawki wyłączenia z opodatkowania mają zostać rozszerzone. Jak tłumaczy rząd, chodzi o podmioty o specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości nie jest efektem unikania opodatkowania, ale wynika z istoty oraz szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności.

„Dotyczy to przypadków, gdy minimalny podatek dochodowy – ze względu na kształt umów międzynarodowych – nie może przeciwdziałać unikaniu opodatkowania (transport międzynarodowy statków morskich lub statków powietrznych) albo podatnik (osiągający niską zyskowność) nie ma swobody ustalania ceny, gdyż jest ona regulowana przez państwo (energia) lub jest uzależniona od notowań na światowych rynkach (kopaliny)” – czytamy w rządowym komunikacie.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 8 września 2021 r.

Większość nowych przepisów miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Poprzedni artykułLikwidacja obniżonych stawek pozwoli na zmniejszenie VAT do 15 procent?
Następny artykułSadownicy mówią: dość