– Twarde dane gospodarcze z ostatnich tygodni oraz odczyty indeksów PMI dla przemysłu w Niemczech, Francji i strefie euro pozwalają sądzić, że taki spadek w przypadku Polski ma charakter jednorazowej, nietypowej obserwacji – poinformował Kwieciński.

Minister dodaje, że wrześniowe dane GUS, które wykazywały wzrost produkcji przemysłowej, nie potwierdzają złej kondycji polskiej gospodarki.

– Po drugie, dobre wyniki indeksu PMI, czyli wzrosty, notowane są dla strefy euro, Francji oraz Niemiec – naszych głównych partnerów handlowych, a wśród krajów pozaeuropejskich, m.in. w Chinach czy w USA – dodał minister.

Kwieciński zauważył, że otrzymujemy rozbieżne sygnały w krótkim czasie. W zeszły piątek niemiecka agencja ratingowa Scope Ratings potwierdziła długoterminowy rating dla Polski na poziomie A+ ze stabilną perspektywą, a już w poniedziałek napłynęły informacje z firmy IHS Markit, która podała wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu (ten z poziomu 47,8 pkt we wrześniu, spadł do poziomu 45,6 w październiku). Więcej o wskaźniku PMI pisaliśmy tutaj.

Minister Kwieciński wskazał kwesie, na które zwróciła uwagę agencja. Są to m.in.: silny i trwały średnioroczny wzrost gospodarczy, który dla lat 2009-2018 wyniósł 3,5 pp; udane zmniejszenie deficytu rachunku obrotów bieżących w latach 2015-2018 (do poziomu 0,6% PKB), a także jego dalsza poprawa w trakcie pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku (do poziomu 0,3% PKB); dodatni wpływ środków europejskich na krajową gospodarkę, który działa także stabilizująco na budżet państwa; obniżenie kosztów obsługi zadłużenia (spadek do poziomu 2,95% na koniec 2018 r. z 4,02 pp w 2014 r.).

Agencja wspomniała także o wyzwaniach, z jakimi polska gospodarka musi się zmierzyć. Jest to między innymi konieczność zwiększenia stopy oszczędności, czy też czynniki demograficzne, które wpływają na rynek pracy i finanse publiczne.

– Pełna zgoda. Te wyzwania zidentyfikowaliśmy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i przygotowaliśmy rozwiązania, które mają na nie odpowiadać, na przykład Pracownicze Plany Kapitałowe, przekształcenie OFE w IKE czy Program Rodzina 500 plus – podsumował Kwieciński.

Poprzedni artykułZakaz handlu w niedziele – czy o taki efekt chodziło?
Następny artykułNBP przewiduje spowolnienie polskiej gospodarki