fbpx
środa, 6 grudnia, 2023
Strona głównaPodatkiMinisterstwo Finansów wydłużyło kilka ważnych terminów

Ministerstwo Finansów wydłużyło kilka ważnych terminów

Przedsiębiorcy dostali więcej czasów na dopełnienie części swoich obowiązków. Dotyczy to m.in. rozliczenia CIT za 2021 rok, przygotowania sprawozdań finansowych i złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe.

Decyzje Ministerstwa Finansów w zakresie przedłużania terminów na dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów były rozłożone w czasie i pierwsze zapowiedzi takich pomysłów pojawiły się w lutym. Finalizacja większości z nich nastąpiła w marcu. Aby uporządkować wiedzę w tym zakresie zebraliśmy wszystkie nowe terminy i ułożyliśmy je chronologicznie, zaczynając od tych opublikowanych w Dzienniku Ustaw najwcześniej.

Sprawozdawczość finansowa – 1 lub 3 miesiące więcej czasu

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Ukazało się ono w Dzienniku Ustaw 9 marca 2022 r. pod poz. 561.

Z jego przepisów wynika, że minister wydłuża przypadające w 2022 r. terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dla:
– jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF –działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
– jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
– podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie cytowanego rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Roczny CIT do końca czerwca

W Dzienniku Ustaw z 18 marca 2022 r. pod poz. 639 zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie weszło w życie 19 marca.

Wydłuża ono terminy przypadające w 2022 r. dotyczące wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:
– złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),
– złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
– wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

APA przedłużone z automatu

Przy okazji przedłużenia terminu na rozliczenie CIT za 2021 rok warto wspomnieć o automatycznym wydłużeniu terminu złożenia sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C). Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2200) podatnicy, dla których wydano uprzednie porozumienie cenowe (APA), składają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym, w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Termin na złożenia zeznania CIT został wydłużony do 30 czerwca 2022 r. W związku z tym, termin na złożenie sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C) z mocy prawa uległ takiemu samemu przedłużeniu i nowy termin na dopełnienie tego obowiązku to oczywiście 30 czerwca 2022 r.

Raportowanie podmiotów powiązanych

Skoro jesteśmy przy obowiązkach podmiotów powiązanych warto wspomnieć, że w pierwszym tygodniu kwietnia pojawiły się doniesienia Ministerstwa Finansów i doradców podatkowych, że nastąpi przedłużenie terminów związanych z dokumentacją cen transferowych. Z zapowiedzi wynika, że przedłużone mają być terminy złożenia oświadczeń i przygotowania dokumentacji cen transferowych:
– do 30 września 2022 r. – gdy termin upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
– o 3 miesiące – gdy termin upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku przedłużenia terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji (local file) termin na przygotowanie grupowej dokumentacji (master file) przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Propozycja zmiany terminów raportowania za 2021 r. ma się znaleźć w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która czeka na skierowanie do Sejmu (w momencie pisania artykułu stosownej propozycji jeszcze nie było w projekcie ustawy).

Spółki nieruchomościowe dostały więcej czasu

I ostatni ważny termin, o którym trzeba wspomnieć to przedłużenie momentu na złożenie informacji przez spółki nieruchomościowe. Tu podstawą jest rozporządzenie ministra finansów z 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 marca pod poz. 709, które weszło w życie 31 marca.

Minister finansów tym rozporządzeniem przedłużył terminy składania informacji, o których mowa:
– w art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– w art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenie przedłużyło do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy albo obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także przez podatników PIT i podatników CIT posiadających prawa do tych spółek nieruchomościowych, którzy na podstawie ww. przepisów ustawy PIT i ustawy CIT są obowiązani przekazywać takie informacje.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Polacy są gotowi płacić wyższe podatki dla klimatu?

Większość Polaków zgodziłaby się płacić wyższe podatki dochodowe, aby pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach w poradzeniu sobie z kosztami zielonej transformacji.
2 MIN CZYTANIA

Polacy myślą, że nie płacą podatków!

Zdecydowana większość Polaków jest przekonanych, że nie płaci VAT i akcyzy, mimo że daniny te są uwzględnione w naszych codziennych zakupach.
2 MIN CZYTANIA

Konfederacja przeciwko podniesieniu stawki VAT na żywność

Konfederacja wnosi o przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność o kolejne pół roku poprzez rozporządzenie, a nie ustawę, jak proponuje partia rządząca.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Planujesz spotkanie świąteczne dla pracowników? Pamiętaj o obowiązkach podatkowych

Przedsiębiorcy, którzy w tym roku zorganizują firmową wigilię muszą pamiętać, że wydatek na ten cel będzie miał skutki na gruncie podatkowym zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT.
11 MIN CZYTANIA

Jak skutecznie prowadzić projekt firmowy [WYWIAD]

Realizacja projektów w przedsiębiorstwach to naturalny proces, który wspiera rozwój kompetencji i całej organizacji – mówi w rozmowie z nami Jarosław Sobkowiak, prezes BDO Advisory.
4 MIN CZYTANIA

Najwyższy czas na nową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych [WYWIAD]

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny w ciągu trzech ostatnich miesięcy jednoznacznie uznał przepisy podatku od nieruchomości za naruszające ustawę zasadniczą. Co to oznacza – opowiada nam Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, partner w Thedy & Partners.
4 MIN CZYTANIA