fbpx
czwartek, 18 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiMinisterstwo Finansów wydłużyło kilka ważnych terminów

Ministerstwo Finansów wydłużyło kilka ważnych terminów

Przedsiębiorcy dostali więcej czasów na dopełnienie części swoich obowiązków. Dotyczy to m.in. rozliczenia CIT za 2021 rok, przygotowania sprawozdań finansowych i złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe.

Decyzje Ministerstwa Finansów w zakresie przedłużania terminów na dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów były rozłożone w czasie i pierwsze zapowiedzi takich pomysłów pojawiły się w lutym. Finalizacja większości z nich nastąpiła w marcu. Aby uporządkować wiedzę w tym zakresie zebraliśmy wszystkie nowe terminy i ułożyliśmy je chronologicznie, zaczynając od tych opublikowanych w Dzienniku Ustaw najwcześniej.

Sprawozdawczość finansowa – 1 lub 3 miesiące więcej czasu

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Ukazało się ono w Dzienniku Ustaw 9 marca 2022 r. pod poz. 561.

Z jego przepisów wynika, że minister wydłuża przypadające w 2022 r. terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dla:
– jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF –działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
– jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
– podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie cytowanego rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Roczny CIT do końca czerwca

W Dzienniku Ustaw z 18 marca 2022 r. pod poz. 639 zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie weszło w życie 19 marca.

Wydłuża ono terminy przypadające w 2022 r. dotyczące wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:
– złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),
– złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
– wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

APA przedłużone z automatu

Przy okazji przedłużenia terminu na rozliczenie CIT za 2021 rok warto wspomnieć o automatycznym wydłużeniu terminu złożenia sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C). Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2200) podatnicy, dla których wydano uprzednie porozumienie cenowe (APA), składają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym, w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Termin na złożenia zeznania CIT został wydłużony do 30 czerwca 2022 r. W związku z tym, termin na złożenie sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C) z mocy prawa uległ takiemu samemu przedłużeniu i nowy termin na dopełnienie tego obowiązku to oczywiście 30 czerwca 2022 r.

Raportowanie podmiotów powiązanych

Skoro jesteśmy przy obowiązkach podmiotów powiązanych warto wspomnieć, że w pierwszym tygodniu kwietnia pojawiły się doniesienia Ministerstwa Finansów i doradców podatkowych, że nastąpi przedłużenie terminów związanych z dokumentacją cen transferowych. Z zapowiedzi wynika, że przedłużone mają być terminy złożenia oświadczeń i przygotowania dokumentacji cen transferowych:
– do 30 września 2022 r. – gdy termin upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
– o 3 miesiące – gdy termin upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku przedłużenia terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji (local file) termin na przygotowanie grupowej dokumentacji (master file) przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Propozycja zmiany terminów raportowania za 2021 r. ma się znaleźć w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która czeka na skierowanie do Sejmu (w momencie pisania artykułu stosownej propozycji jeszcze nie było w projekcie ustawy).

Spółki nieruchomościowe dostały więcej czasu

I ostatni ważny termin, o którym trzeba wspomnieć to przedłużenie momentu na złożenie informacji przez spółki nieruchomościowe. Tu podstawą jest rozporządzenie ministra finansów z 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 marca pod poz. 709, które weszło w życie 31 marca.

Minister finansów tym rozporządzeniem przedłużył terminy składania informacji, o których mowa:
– w art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– w art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenie przedłużyło do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy albo obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także przez podatników PIT i podatników CIT posiadających prawa do tych spółek nieruchomościowych, którzy na podstawie ww. przepisów ustawy PIT i ustawy CIT są obowiązani przekazywać takie informacje.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA