Rada Ministrów opublikowała projekt nowelizacji ustawy upraszczającej przepisy budowlane.

2022 podwyżki podatku od nieruchomości - grafika wpisu
Fot. Pixabay

Celem zmian jest dalsze upraszczanie i przyspieszanie procesu inwestycyjno-budowlanego, aby zmniejszyć obciążenia zarówno inwestorów, jak też organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

W wyniku zmian rozwiązane mają zostać m.in. kwestie: dualizmu prawnego różnicującego budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m kw.; nadmiernego obciążenia inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę; dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania; nadmiernego formalizmu prawnego związanego z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania; nadmiernego obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego, np. w postaci wydawania decyzji czy przekazywania dokumentów w postaci papierowej pomiędzy tymi organami.

W opisie projektu nowelizacji napisano, że do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje się dodać części budowlane wolnostojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość. Dodano, że elektrownie wiatrowe o wysokości do 3 m będą zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Rząd ma również zamiar usprawnić realizację programu priorytetowego „Moja Woda” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym, po zmianach, zgłoszenia będzie wymagała jedynie budowa wylotów do cieków naturalnych i budowa zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 3 m sześc. i nie większej niż 10 m sześc. Dodano też, że budowa takich zbiorników do 3 m sześc. nie będzie wymagała nawet zgłoszenia.

Zgodnie z planem powstać ma Baza Projektów Budowlanych, która ma ułatwić dostęp do projektów i ich elementów, a także wprowadzone zostaną kary za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Dodatkowo rząd chce w stosunku do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych kategorii III zrezygnować z procedury formalnego oddawania do użytkowania. Z kolei w celu weryfikacji wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym, proponuje się dołączać do dokumentacji budowy (wykonaną przez kierownika budowy) dokumentację fotograficzną.

PAP

Poprzedni artykułPraworządność dziś? Pozostaw ją kowidianom! [Poradnik Oppenheima]
Następny artykułPolska światowym liderem w produkcji i eksporcie pieczarek