fbpx
czwartek, 21 września, 2023
Strona głównaKrajNa co mogą liczyć Ukraińcy po przyjeździe do naszego kraju?

Na co mogą liczyć Ukraińcy po przyjeździe do naszego kraju?

Ostatnia dekada to okres niespotykanego dotąd napływu ludności ukraińskiej na terytorium RP. Ukraińcy są dziś grupą zauważalną zarówno w wymiarze kulturowym, jak i ekonomicznym, będąc jednym z istotnych ogniw krajowego rynku pracy.

Jeszcze w roku 2014 liczba obywateli Ukrainy posiadających zezwolenia na pobyt w Polsce wynosiła 41 tys. Dziś liczba ta została zwielokrotniona i oscyluje wokół 1,45 mln (dane za maj 2023 r.). Bazując na lipcowych danych – ponad 630 tys. osób objętych jest w Polsce ochroną czasową. Zauważalnymi trendami są ostatnio liczne powroty przebywających dotąd u nas Ukraińców do kraju oraz opuszczanie przez nich Polski, by pracować lub osiedlić się na stałe się w Niemczech czy choćby w Kanadzie, gdzie już dziś stanowią pokaźnych rozmiarów mniejszość narodową.

Statystyki wystrzeliły, co naturalne, wraz z rozpoczęciem zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, czyli 24 lutego 2022 r. Od tamtego czasu z Ukrainy do Polski wjechało przeszło 15 mln osób. Tym samym zaistniała pilna potrzeba uregulowania kwestii dotyczących pobytu naszych wschodnich sąsiadów czy to na terytorium UE, czy w samej Polsce.

Polskie i unijne rozwiązania

Już 4 marca 2022 r. w życie weszła unijna dyrektywa o ochronie tymczasowej, której podstawową funkcją było usprawnienie możliwości przyjmowania uchodźców z Ukrainy i zagwarantowanie im szeregu praw, które mają jednolity charakter na całym obszarze Unii Europejskiej. Na jej mocy Ukraińcy uzyskali prawo pobytu, pomoc o charakterze społecznym i medycznym, dostęp do rynku pracy, możliwość zakwaterowania, a dzieci możliwość pobierania edukacji na terytorium UE.

Nieco ponad tydzień później, bo już 12 marca, rząd RP przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Od tamtego czasu dokument był wielokrotnie nowelizowany tak, by jak najpełniej realizować potrzeby osób opuszczających terytorium Ukrainy.

Jednym z podstawowych założeń ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy były regulacje dotyczące legalizacji pobytu, który – w myśl najnowszych regulacji – uznawany jest za legalny do 4 marca 2024 r. Do tej daty przedłużona została także ważność wiz i zezwoleń. W myśl ustawy ochroną czasową obejmowane są te osoby, które przekroczyły granicę z Polską z powodu wojny i zadeklarowały chęć pobytu na terytorium naszego kraju. Każda z osób, która pragnie zostać objęta ochroną czasową zobowiązana jest do uzyskania numeru PESEL ze statusem UKR.

Od 1 kwietnia tego roku część osób, które spełniły powyższe warunki może ubiegać się o udzielenie pozwoleń na pobyt czasowy celem podjęcia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Niemałym ułatwieniem w ramach działania ustawy jest także wprowadzenie dedykowanego uchodźcom dokumentu elektronicznego diia.pl, który umożliwia przekraczanie wewnętrznych i zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Ważną gwarancją jest objęcie legalnie przebywających na terytorium Polski obywateli Ukrainy prawem do świadczeń. Tak też mają oni prawo korzystać z programu Rodzina 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczeń z pomocy społecznej, dofinansowania do żłobka, świadczeń rodzinnych czy choćby z programu Dobry start.

Obywatele Ukrainy przebywający legalnie w Polsce mają również prawo do świadczeń z tytułu opieki medycznej na takich samych zasadach jak Polacy objęci obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyłączenie w tym przypadku stanowią tylko leczenie i rehabilitacja w warunkach uzdrowiskowych.

Ustawodawca postanowił także uregulować kwestię dostępu Ukraińców do polskiego rynku pracy. W tym przypadku, jeśli legalnie przebywający na terytorium RP obywatel Ukrainy chciałby podjąć pracę, musi ten fakt zgłosić – za pośrednictwem pracodawcy – do urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy. Nie oznacza to jednak ścieżki, w której zgłoszenie poprzedzać musi faktyczne rozpoczęcie świadczenia obowiązków – powiadomienie musi bowiem zostać dostarczone do urzędu w terminie maksymalnie 14 dni za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Obywatele Ukrainy mogą także, zakładając że uzyskali numer PESEL ze statusem UKR, zupełne legalnie prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele RP.

Walka o uchodźców

Zdecydowana większość Ukraińców, którzy po 24 lutego przekroczyli granicę z Polską, wróciła już do ojczyzny. Znacząca grupa postanowiła jednak zostać poza granicami swojego kraju. Szacuje się, że od wojny liczba obywateli Ukrainy przebywający poza krajem wynosi około 6,3 mln, z czego 5,95 mln przebywa obecnie w Europie.

Polska nie jest jednak jedynym krajem, w którym osiedlają się Ukraińcy. Coraz częściej wybierają oni bogatsze państwa Zachodu. Nasz kraj nie ma argumentów ekonomicznych, które okazałyby się na tyle „elastyczne”, aby nakłonić większość uchodźców do osiedlenia się i podjęcia pracy w Polsce. Musimy jednak, z uwagi choćby na potrzeby naszego rynku pracy, robić wszystko, aby jak największa liczba osób uciekających przed wojną wybrała Polskę jako miejsce przyjazne i kulturowo bliskie.

 

Jacek Podgórski
Jacek Podgórski
Dyrektor Forum Rolnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Członek zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych oraz zespołu problemowego ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. Były dyrektor Forum Podatkowo-Regulacyjnego w Departamencie Prawa i Legislacji ZPP. Wieloletni dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Autor licznych publikacji z zakresu funkcjonowania gospodarki rolnej Polski i Unii Europejskiej. Były dziennikarz i felietonista.

INNE Z TEJ KATEGORII

Polskie szkoły mają poważny problem

W polskich szkołach zaczyna brakować nauczycieli, a co gorsza nie widać perspektyw na poprawę tego stanu rzeczy.
2 MIN CZYTANIA

Patodeweloperka odejdzie do lamusa?

Komisja Europejska wyraziła zgodę, aby Polska przyjęła rozporządzenie, które ma zakończyć w naszym kraju tak zwaną patodeweloperkę.
2 MIN CZYTANIA

Polacy bardzo boją się wzrostu opłat

Polacy zdecydowanie najbardziej się obawiają, że najbliższej jesieni przygniecie ich wysokość bieżących opłat i rachunków.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Przegrywamy batalię o imigrantów

Kryzys demograficzny, w którym od lat pogrążony jest nasz kraj, każe z niepokojem myśleć o przyszłości rynku pracy. Realną przeciwwagę dla procesów starzenia się społeczeństwa stanowi napływ pracowników spoza granic RP.
4 MIN CZYTANIA

Czy polskie pszczelarstwo jest silne?

Polski rynek pszczelarski ma renomę i silną pozycję w Europie, jednak krajowym producentom wciąż – biorąc pod uwagę skalę – daleko do największych światowych graczy. Pszczelarstwo w Polsce boryka się dziś z szeregiem problemów, z którymi rychło trzeba będzie sobie poradzić.
4 MIN CZYTANIA

Zbożowe demony powrócą?

Tegoroczne żniwa w Polsce w zasadzie zostały zakończone. Wciąż jednak sytuacja na krajowym rynku daleka jest od oczekiwań. Jeśli nic nie zrobimy, demony, z którymi rynek zmagał się w ostatnich miesiącach, powrócą.
4 MIN CZYTANIA